+dodaj/zgłoś błąd

Zobacz też: imieniny | pogoda | kino | imprezy | wydarzenia | święta | urodziny | w okolicy | cytat | życzenia |
25 marca 2019 (dziś)
1557 – Na mocy przywileju nadanego przez króla Zygmunta II Augusta w Toruniu odbyło się pierwsze publiczne nabożeństwo ewangelickie.
1957 – Przedstawiciele rządów Francji, Włoch, Niemiec, Belgii, Holandii i Luksemburga podpisali Traktaty rzymskie, tworzące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM).

26 marca 2019 (wtorek)
2011 – Na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem odbyły się specjalne zawody, podczas których Adam Małysz oficjalnie zakończył karierę sportową.

27 marca 2019 (środa)
1899 – W Warszawie założono pierwsze stowarzyszenie elektrotechniczne.
1914 - Belgijski chirurg Albert Hustin dokonał pierwszej udanej, niebezpośredniej transfuzji krwi.
1928 – Sejm RP po raz pierwszy obradował w nowej Sali Posiedzeń.

28 marca 2019 (czwartek)
1793 – II rozbiór Polski: wojska pruskie wkroczyły do Gdańska.
1795 – III rozbiór Polski: Sejm kurlandzki ogłosił przyłączenie Księstwa Kurlandii i Semigalii do Rosji.
1935 – Powstał trzeci rząd Walerego Sławka.

29 marca 2019 (piątek)
1793 – II rozbiór Polski: wojska pruskie wkroczyły do Gdańska.
1795 – III rozbiór Polski: Sejm kurlandzki ogłosił przyłączenie Księstwa Kurlandii i Semigalii do Rosji.
1935 – Powstał trzeci rząd Walerego Sławka.

30 marca 2019 (sobota)
1853 – W oknie wystawowym lwowskiej apteki Pod Złotą Gwiazdą zapłonęła pierwsza lampa naftowa, skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza.
1970 – Rozpoczęto operację obracania o 78 stopni Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

31 marca 2019 (niedziela)
1955 – Prof. Wiktor Bross przeprowadził w II Klinice Chirurgii we Wrocławiu pierwszą w Polsce komisurotomię mitralną palcem nieuzbrojonym w uśpieniu dotchawicznym pomysłu Antoniego Arońskiego.
1965 – Prof. Wiktor Bross przeprowadził pierwszą w Polsce próbę transplantacji nerki pobranej ze zwłok.
2014 – Zamknięto ostatnią w Europie regularną linię (Wolsztyn-Leszno) zwykłego ruchu pasażerskiego obsługiwaną przez parowozy.

1 kwietnia 2019 (poniedziałek)
1898 – Uruchomiono pierwszą na dzisiejszych ziemiach polskich kolej elektryczną na trasie Wąbrzeźno-Wąbrzeźno Miasto.
2001 – Polska stała się stroną Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.
2008 – Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji Traktatu lizbońskiego.
2009 – W rozegranym w Kielcach meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata reprezentacja Polski odniosła najwyższe zwycięstwo w swej historii, pokonując San Marino 10:0.

2 kwietnia 2019 (wtorek)
1928 – Straż Celna została zastąpiona przez Straż Graniczną.
1947 – Rudolf Hoess, komendant niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1943, został skazany przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie na karę śmierci.
2005 - zmarł papież Jan Paweł II.

3 kwietnia 2019 (środa)
1946 – Pierwsze polskie okręty wojenne wpłynęły do portu wojennego w Świnoujściu.
2005 – Rozpoczęła się ogłoszona przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dzień wcześniej żałoba narodowa po śmierci papieża Jana Pawła II, która trwała do dnia pogrzebu 8 kwietnia.
2009 – Wprowadzono zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych.

4 kwietnia 2019 (czwartek)
1950 – Wzniósł się w powietrze pierwszy eksperymentalny polski śmigłowiec BŻ-1 GIL.
2007 – Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zgodne z prawem nadanie dziecku (jako drugiego) imienia Dąb.

5 kwietnia 2019 (piątek)
1573 – Otwarto pierwszy warszawski stały most na Wiśle.
1953 – Uruchomiono pierwszy model komputera stacjonarnego IBM 701 przeznaczonego do szerszej dystrybucji.

6 kwietnia 2019 (sobota)
1990 – Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską, a powołujących w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miejsce Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja, znosząc jednocześnie Narodowe Święto Odrodzenia Polski, które było obchodzone 22 lipca.

7 kwietnia 2019 (niedziela)
1922 - Zakłady Fablok z Chrzanowa przekazały PKP pierwszy wyprodukowany w Polsce parowóz towarowy serii Tr21 z tendrem 3-osiowym.
1995 – Otwarto pierwszą linię warszawskiego metra Kabaty-Politechnika.

8 kwietnia 2019 (poniedziałek)
1945 - W Gdyni odbyły się zaślubiny Polski z morzem żołnierzy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.
1991 - Rozpoczęło się wycofywanie wojsk radzieckich.
1994 – Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.