+dodaj/zgłoś błąd

Zobacz też: imieniny | pogoda | kino | imprezy | wydarzenia | święta | urodziny | w okolicy | cytat | życzenia |
17 lipca 2019 (dziś)
1933 – Pod Myśliborzem rozbił się samolot, którym dwóch litewskich lotników, Steponas Darius i Stasys Girėnas, pokonało Atlantyk i zmierzało w kierunku Litwy. Obaj zginęli.
1990 – Pierwszy węzeł sieci komputerów akademickich w Polsce PLEARN podłączono do sieci zagranicznej European Academic Research Network (EARN).

18 lipca 2019 (czwartek)
1896 – Pierwszy pokaz filmowy na ziemiach polskich (aparatura edisonowska).
1997 – Dzień żałoby narodowej dla uczczenia 56 ofiar śmiertelnych tzw. powodzi tysiąclecia.
2003 – Wyłączono na zawsze ostatni pracujący komputer Odra 1305.

19 lipca 2019 (piątek)
1974 – O godzinie 11.15 uruchomiono zegar na Wieży Zygmuntowskiej odbudowanego Zamku Królewskiego w Warszawie.
1989 – Gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL.
1989 - Ryszard Kaczorowski został ostatnim prezydentem RP na Uchodźstwie.

20 lipca 2019 (sobota)
1944 – Płk Claus Schenk Graf von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu bombowego na Adolfa Hitlera w jego kwaterze głównej w Gierłoży.
1968 – Oddano do użytku największy polski sztuczny zbiornik wodny na Sanie w Solinie o powierzchni 21,1 km².

21 lipca 2019 (niedziela)
1973 - Pierwsza wolna sobota.
2013 – Z odwiertu Łebień LE-2H w pobliżu Lęborka, wykonanego przez firmę Lane Energy Poland, kontrolowaną przez amerykański koncern ConocoPhillips, rozpoczęto pierwsze w Polsce regularne wydobycie gazu łupkowego.

22 lipca 2019 (poniedziałek)
1793 – II rozbiór Polski: deputacja Sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²).
1952 - Uchwalono Konstytucję PRL. Przyjęto m.in. nową nazwę państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa, zniesiono urząd prezydenta, który zastąpiono Radą Państwa.

23 lipca 2019 (wtorek)
1873 – Wysłano pierwszą pocztówkę na terenie obecnej Polski, przedstawiającą widok Śnieżki.
2013 – Nastąpiło całkowite wyłączenie sygnału analogowego w telewizji naziemnej.

24 lipca 2019 (środa)
1920 – Wincenty Witos objął po raz pierwszy stanowisko premiera RP, stając na czele utworzonego w czasie inwazji bolszewickiej Rządu Obrony Narodowej.
1998 – Sejm RP uchwalił ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, przywracającą od 1 stycznia 1999 roku powiaty i zakładającą podział kraju na 16 województw.

25 lipca 2019 (czwartek)
1510 – Florian Ungler założył w Krakowie pierwszą w Polsce drukarnię.
1796 – Franz Schimmelpfennig von der Oye został pierwszym prezydentem Warszawy pod panowaniem pruskim.

26 lipca 2019 (piątek)
2011 – Na stacji kolejowej Strzelce Krajeńskie Wschód w Zwierzynie w województwie lubuskim doszło do wykolejenia i uderzenia w budynek mieszkalny stacji 7 wagonów towarowych, które po rozładowaniu na terenie jednej z firm stoczyły się i przejechały bez lokomotywy 2 km. W wyniku katastrofy zginęły 2 osoby znajdujące się w budynku i jedna stojąca na peronie.

27 lipca 2019 (sobota)
1968 – Minister obrony narodowej gen. armii Wojciech Jaruzelski powołał ze składu Śląskiego Okręgu Wojskowego 2. Armię Wojska Polskiego, która miała wziąć udział w planowanej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

28 lipca 2019 (niedziela)
1934 – W Warszawie rozpoczęły się Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych Challenge 1934.
1992 – Rozpoczął działalność Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy.

29 lipca 2019 (poniedziałek)
1921 - W Prószkowie koło Opola zanotowano najwyższą temperaturę w historii na terenie obecnej Polski (+40,2 °C).
1975 – Gerald Ford jak pierwszy prezydent USA odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.

30 lipca 2019 (wtorek)
1796 – W Łażanach na Dolnym Śląsku otwarto drugi europejski most żelazny.
1920 – Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ogłosił Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, w którym zapowiedział utworzenie polskiej republiki radzieckiej.

31 lipca 2019 (środa)
1853 – Ignacy Łukasiewicz zapalił publicznie lampy naftowe na sali operacyjnej szpitala miejskiego we Lwowie.
1932 – W Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza.
1959 - Ministerstwo Handlu Wewnętrznego wydało zarządzenie, zgodnie z którym poniedziałek stał się "dniem bezmięsnym".