Namiot

KIEJDANY (Litwa)

, Kategoria Miasta Partnerskie

mapa


Kiejdany, (Kedainiai) - miasto leżące w centralnej części Litwy nad rzeką Niewiażą (dopływ Niemna) ,posiada bogatą i burzliwą historię. Obecnie liczy 34 tys. mieszkańców. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu zaliczane jest do centrum gospodarczego Litwy. Kiejdany słyną z zakładów przemysłu chemicznego(produkcja nawozów sztucznych), elektrotechnicznego oraz przetwórstwa artykułów spożywczych.
Umowa o Partnerstwie Miast z Kiejdanami została zawarta 9 kwietnia 1999 roku. Na Litwę udała się wówczas ośmioosobowa delegacja przedstawicieli samorządu i biznesu z Brodnicy. Umowę podpisano w XVI- wiecznym ratuszu z udziałem przedstawicieli obu miast. Podczas rewizyty w Brodnicy dokonano odsłonięcia herbu Kiejdan, który dołączył do herbów innych miast partnerskich na pamiątkowym obelisku, znajdującym się w parku Chopina.
Do głównych kierunków współpracy pomiędzy miastami zalicza się:
- rozwój kontaktów gospodarczych,
- wymianę kulturalną i oświatową,
- turystykę i sport,

Tradycją w Kiejdanach stały się coroczne obchody tzw.” Mostu przyjaźni”, z udziałem Brodnicy oraz innych miast partnerskich. Natomiast delegacja z litewskich Kiejdan zapraszana jest do Brodnicy na najważniejsze wydarzenia z życia społeczno-kulturalnego miasta.

źródło: brodnica.pl


Aktualizacja: 2008.11.04, stat: 6327