Namiot

Klasztor

, Kategoria Zabytki

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR POREFORMACKI, obecnie franciszkanów, powstały w 1752 roku z fundacji Józefa Pląskowskiego i jego żony Rozalii, pierwotnie drewniany, po pożarze w 1769 r. odbudowany w obecnym kształcie. Kościół po kasacie zakonu w 1831 r. zmieniono na cmentarny i garnizonowy, klasztor od 1839 na więzienie. Od roku 1945 w rękach franciszkanów, którzy odnowili klasztor w l. 1950-52 i kościół w l. 1964-66. KOŚCIÓŁ p.w. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.P. MARII, barokowy,
jednonawowy z prosto zakończonym prezbiterium. Wnętrza nakryte sklepieniem kolebkowym o łuku obniżonym z lunetami. Wyposażenie barokowe. KLASZTOR o skromnych cechach barokowych, przyległy od zach. do kościoła, piętrowy z jednnotraktowym układem pomieszczeń. W środku czworoboczny wirydarz. Elewacja licowania z fasadą kościoła, tynkowana.


Aktualizacja: 2008.10.12, stat: 11642