baner Tablice

Rada Miejska - Komisje

, Kategoria Urząd Miejski

Komisje Rady Miejskiej w Brodnicy

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Komisji: Dariusz Kaliszer
Członkowie Komisji:
Kowalski Jan
Majczuk Bogdan
Socki Krzysztof
Unrau Roman

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
Przewodniczący Komisji: Dombrowski Artur
Członkowie Komisji:
Bartkowska Brygida
Gutowski Zbigniew
Jankowski Wiesław
Wiśniewski Wojciech

Komisja Oświaty, Wychowania i Sportu
Przewodnicząca Komisji: Sobiechowski Andrzej
Członkowie Komisji:
Beksa Alicja
Dombrowski Artur
Gutowski Zbigniew
Szafrański Mateusz

Komisja Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia i Rodziny
Przewodniczący Komisji: Furgalski Jacek
Członkowie Komisji:
Kaliszer Dariusz
Sobiechowski Andrzej

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
Przewodnicząca Komisji: Krzysztof Socki
Członkowie Komisji:
Kalinowski Wiesław
Majczuk Bogdan
Szafrański Mateusz
Wołojewicz Mirosław

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności
Przewodniczący Komisji: Grążawski Piotr
Członkowie Komisji:
Beksa Alicja
Jankowski Wiesław
Kryger Wojciech
Rosik Janusz

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji: Bartkowska Brygida
Członkowie Komisji:
Kryger Wojciech
Rzepecki Tomasz
Wołojewicz MirosławAktualizacja: 2014.12.12, stat: 6702