E-komis


Pomoc Ukrainie


Ważne informacje dot. pomocy Ukrainie

- Co przekazywać potrzebującym

- Punkty zbiórki darów i pomocy

- Koordynatorzy ds. zbiórki pomocowej

- Tworzymy bazę podmiotów medycznych

- Telefoniczne punkty informacyjne dla osób chcących pomagać uchodźcom z Ukrainy

- Strona Urzędu Miasta również w j. ukraińskim

- Obywatelowi Ukrainy przysługuje pomoc medyczna w Polsce

- Punkt przyjmowania pomocy gmina Bobrowo

- Koncert charytatywny

- Bieg charytatywny

- Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy

- Zbiórka w Szkole Podstawowej w Szabdzie

- Zbiórka w Górznie

- Zbiórka w Osieku

- Zbiórka w Świedziebni

- INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

- Jednostki OSP alarmowane są przy użyciu syren, to nie sygnał wojenny

- Specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy dot. handlu ludźmi, przestępstw na tle seksualnym oraz zaginięć

- Pomoc Ukrainie z preferencjami podatkowymi - inf. Urząd Skarbowy

- Zasady zwolnienia z cła i VAT towarów przewożonych do Polski spoza UE

- Informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Lekcje w e-szkole dla uczniów z Ukrainy

- Zajęcia integracyjne dla przedszkolaków z Ukrainy

- Otwarte zajęcia taneczne dla dzieci z Ukrainy

- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

- Baza podmiotów medycznych udzielających pomocy obywatelom Ukrainy

- Ważne informacje dla osób chcących przyjąć uchodźców
Aktualizacja: 2022.03.11, stat: 6381