baner Kostiumy

Urząd Miejski - Stanowiska

, Kategoria Urząd Miejski

BURMISTRZ
JAROSŁAW RADACZ
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KRZYSZTOF HEKERT
SEKRETARZ MIASTA
ELWIRA KEMPCZYŃSKA
SKARBNIK MIASTA
EDYTA RATKOWSKA

Wydział Organizacji Urzędu
dyrektor Wydziału
Anna Kupferschmidt
Wydział Budżetu Miasta
dyrektor Wydziału
Marek Kinal
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich
dyrektor Wydziału
Tadeusz Wiśniewski
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
dyrektor Wydziału
Dariusz Osiński
Wydział Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej i Informacji
dyrektor Wydziału
Zdzisława Marciniak
Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
dyrektor Wydziału
Radosław Zakrzewski
Urząd Stanu Cywilnego
kierownik USC
Mariola Lulińska
Biuro Oświaty
kierownik biura
Anna Kupczyk
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
kierownik biura
Marian Chwiałkowski
Biuro Rady Miejskiej
kierownik biura
Roman Sosnowski
Biuro Nadzoru, Audytu i Kontroli
kierownik biura
Dorota Laskowska
Biuro Ochrony Środowiska
kierownik biura
Joanna Kilian
Biuro Urbanistyki
kierownik biura
Andrzej Czyżewski
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
kierownik biura
Sławomir Wetzel
Straż Miejska
komendant
Marian Chwiałkowski
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania
Anna Kupferschmidt
Pion Ochrony
pełnomocnik
Krzysztof Ziółkowski


Aktualizacja: 2014.12.12, stat: 14635