E-komis

baner Tablice

Wakacje 2022


Muzeum w Brodnicy i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy organizują w czasie wakacji w lipcu zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Od 5 do 15 lipca 2022, od wtorku do piątku w godz. 11:00-15:00, Muzeum w Brodnicy zaprasza dzieci do udziału w wakacyjnych zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych. Tegoroczne WAKACJE Z MUZEUM przebiegać będą pod hasłem "Zdrowe wakacje z historią i przyrodą". Liczba miejsc jest ograniczona. Na zajęcia zapisać się będzie można od 20 czerwca br., w godzinach 10:00-17.00, pod nr. tel. 56 498 47 87.

Natomiast Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza na WAKACJE W BIBLIOTECE od 11 lipca do 22 lipca do Filii nr 1 przy ul. Zamkowej. Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do piątku. Zapisy dziecka na zajęcia można dokonać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży od 24 czerwca do 8 lipca w godzinach pracy biblioteki. Tu również jest ograniczona liczba miejsc

Zadania, dotyczące organizacji wakacji przez Muzeum i MiPBP dofinansowane zostały przez Urząd Miejski w Brodnicy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2022

- Muzeum w Brodnicy

- Biblioteka w Brodnicy

- Biblioteki i ośrodki kultury na terenie gminy Bobrowo

- Półkolonie w gminie Zbiczno

- Gmina Brodnica - zajęcia sportowe

- Bezpieczne wakacje

- Bezpieczne żniwa

- Nie porzucaj przyjaciela w wakacje


Aktualizacja: 2022.07.28, stat: 1499