Tablice

Zamek krzyżacki

, Kategoria Zabytki

mapa


ZAMEK KRZYŻACKI wzniesiony w dwu etapach w latach 1305-1339 zbudowany z cegły na planie zbliżonym do kwadratu z budynkami wokół dziedzińca i wysoką wieżą (54 m) w pn.-wsch. narożu i basztami w narożach pozostałych.Całość otoczona była fosą i zewnętrznymi murami, połączona zwodzonym mostem z przedzamczem. Modernizacji fortyfikacji dokonał po r.1415 Mikołaj Fallenstein. Od 1317 zamek był siedzibą wicekomtura a od 1331 komtura.Zdobyty w 1454 roku przez wojska Związku Pruskiego, od roku 1462 w rękach zaciężnych wojsk krzyżackich Bernarda Szumborskiego, trzymany w zastaw do 1481r, następnie siedziba starostów polskich. Zniszczony podczas pożaru w 1550, częściowo odbudowany zamek popadł w ruinę podczas wojen szwedzkich i został rozebrany po roku 1785 z wyjątkiem odrestaurowanej w roku 1842 wieży. W latach 1970-76 przeprowadzono prace konserwatorskie w odkrytych podczas wojny piwnicach zamkowych z przeznaczeniem na kawiarnię. Od 1986 w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Brodnicy.


Aktualizacja: 2008.11.04, stat: 20254