KONTAKT BRODNICA.NET


Zosta informatorem Portalu Brodnica.net. Wysane wiadomoci i zdjcia opublikujemy w AKTUALNOCIACH w dziale Kontakt Brodnica.net. Informacje mona przesya korzystajc z poniszego formularza lub SMS/MMS na numer 888 41 22 22.

ZASADY

Przesyajc wiadomo i/lub zdjcia wyraam zgod na nieodpatn, nieograniczon czasowo i terytorialnie publiczn publikacj wiadomoci i/lub zdjcia na stronach Brodnica.net, stronach partnerw, prasie i telewizji. Jednoczenie owiadczam, e mam pene prawa do przesyanego materiau, szczeglnie prawa autorskie i majtkowe. Owiadczam, e wiadomo jest prawdziwa. Ponosz pen odpowiedzialno za treci oraz ewentualne naruszenie praw osb trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo do przeredagowania treci i obrbki zdj.

Temat
Tre
Twj podpis
Docz zdjcia

Dane nadawcy (tylko do wiadomoci Portalu Brodnica.net - nie zostan opublikowane)

Imi i nazwisko
adres email