E-komis

KONTAKT BRODNICA.NET


Zostań informatorem Portalu Brodnica.net. Wysłane wiadomości i zdjęcia opublikujemy w AKTUALNO¦CIACH w dziale Kontakt Brodnica.net. Informacje można przesyłać korzystając z poniższego formularza lub SMS/MMS na numer 888 41 22 22.

ZASADY

Przesyłając wiadomość i/lub zdjęcia wyrażam zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publiczną publikację wiadomości i/lub zdjęcia na stronach Brodnica.net, stronach partnerów, prasie i telewizji. Jednocześnie oświadczam, że mam pełne prawa do przesyłanego materiału, szczególnie prawa autorskie i majątkowe. Oświadczam, że wiadomość jest prawdziwa. Ponoszę pełną odpowiedzialność za treści oraz ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo do przeredagowania treści i obróbki zdjęć.

Temat
Treść
Twój podpis
Dołącz zdjęcia

Dane nadawcy (tylko do wiadomości Portalu Brodnica.net - nie zostaną opublikowane)

Imię i nazwisko
adres email