baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Brodnica.net > Bezpieczne żniwa

Każdego roku podczas żniw dochodzi do wielu tragicznych wypadków. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie, ale też niewiedza i lekkomyślność – to najczęstsze przyczyny tragedii.
Zróbmy wszystko, aby tegoroczne żniwa stały się bezpieczne! Pamiętajmy zwłaszcza o dzieciach.One także padają ofiarą wypadków i to najczęściej z winy dorosłych.
Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno podczas prac w polu jak i w obejściu.
Podstawowe zagrożenia to:
- Czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów, usuwanie nadmiaru słomy.
- Zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych.
- Wymiana części, np. kos w maszynach żniwnych.
- Nawlekanie sznurka, drutu w snopowiązałce lub prasie.
- Stawanie i jazda na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn oraz ciągników będących w ruchu.
- Przebywanie między ciągnikiem a maszyną współpracującą, przy włączonym silniku.

Pamiętaj
- Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!
- Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy w słomy w stogach i na poddaszach!
- Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!
- W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy, nie pozwalaj, by inni to czynili!
- Sprawdź sprawność hamulców, sprzęgła, układu kierowniczego ciągników i kombajnów, dokręcenie śrub, mocowanie i smarowanie elementów ruchomych maszyn.
- Sprawdź czy są osłony ruchomych, obracających się części, przekładni zębatych i pasowych kombajnów oraz innych maszyn.
- Sprawdź czy wały przegubowo-teleskopowe posiadają pełne, nieuszkodzone osłony.
- Sprawdź czy przyczepy do przewożenia zbóż i słomy mają burty podwyższone do 1,5 m.
- Nie pozwalaj dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!
- Dzieciom nie wolno przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej kosiarki i w bezpośrednim sąsiedztwie innych pracujących maszyn!
- Nie proś dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły!
Zadbajmy wspólnie, by żniwa minęły bez wypadków i ludzkich tragedii.

Pamiętaj
- Stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
- Stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony – minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,silniki spalinowe powinny być ustawione na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej,
- Zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
- Urządzenia wydechowe silników spalinowych zabezpieczyć przed wylotem iskier,
- Materiały pędne niezbędne do prowadzenia prac przechowywać w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego – miejsce to powinno być oczyszczone z materiałów palnych,
- Zabrania się używania ognia otwartego lub palenia tytoniu w miejscu prowadzenia prac oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tego miejsca,
- Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne,
- Kombajny oraz miejsca prowadzenia prac omłotowych wyposażyć w sprawny technicznie w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,
- Zabrania się naprawiania we własnym zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych,
- Przy ustawianiu stert i stogów zachować odpowiednie odległości :
a) od budynków wykonanych z materiałów:
palnych – 30 m,
niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
b) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
c) od urządzeń i przewodów linii elektrycznej – 30 m,
d) od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,
e) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
- Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych,
- Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert i stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania nie jest dopuszczalne.

Wobec osób nie przestrzegających powyższych zasad bezpieczeństwa mogą być stosowane środki egzekucji karno-administracyjnej.

W razie pożaru alarmuj tel. 998

materiały nadesłane przez KPP w Brodnicy i PSP w Brodnicy
foto: Brodnica.net

Dodano/zmodyfikowano: 17.07.2018, 13:55 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 829

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.