AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Opłaty za korzystanie ze środowiska

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, iż w terminie do 31 marca 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska składają do Marszałka Województwa roczne wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016.

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016 należy sporządzać zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274).

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należnych opłat za rok 2016.

Informacji dotyczących systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy tel.: 56 49 30 620, pok. 308 oraz Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Niezbędne informacje zamieszczone są także na stronie:

www.kujawsko-pomorskie.pl (http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/)


źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 11.01.2017, 09:53 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 521

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.