AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > LGD MIASTA BRODNICY ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia na temat zasad i kryteriów wyboru operacji w ramach LSR oraz rozliczania operacji. Szkolenia odbędą się w dniach 22 i 29 września oraz 23 października 2017 r. w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy. Zgłoszenia udziału przyjmowane są pod nr tel. 733 866 444 lub adresem e -mail: biuro@lgd.brodnica.pl.

Szkolenia odbędą się według poniższego harmonogramu:
22.09.2017 r. w godz. 12:00, nt. zasad, kryteriów wyboru operacji w ramach LSR,
29.09.2017 r. w godz. 12:00, nt. zasad, kryteriów wyboru operacji w ramach LSR,
23.10.2017 r. w godz. 16:00, nt. rozliczenia operacji w ramach LSR.
Zakres tematyczny szkolenia w dniach 22.09 i 23.10.2017 r. obejmuje m.in.:
- Tryb grantowy i konkursowy naboru wniosków.
- Kryteria oceny projektu.
- Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania.
- Preferowane grupy docelowe.
- Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.
- Kwalifikowalność podatku VAT.
- Wkład własny w projekcie.
- Analiza potrzeb i celów w projekcie
- Wskaźniki produktu i rezultatu.
Zakres tematyczny szkolenia w dniu 29.09.2017 r. obejmuje m.in.:
- Warunki umowy o dofinansowanie operacji.
- Ponoszenie i dokumentowanie kosztów/wydatków.
- Wkład pieniężny i niepieniężny (dokumentowanie).
- Ogólne zasady rozliczania operacji.
- Rozliczanie wkładu niepieniężnego.
- Omówienie wniosku o płatność oraz załączników.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 12.09.2017, 16:37 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 388

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.