AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Zaproszenie do konkursu

Starostwo Powiatowe w Brodnicy zaprasza do konkursu na prezentację multimedialną. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia działania samorządu powiatowego.

Regulamin Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. "Nasz powiat"
Konkurs realizowany jest z okazji 20-lecia Powiatu Brodnickiego.
Cele konkursu:
- ukazanie walorów turystycznych i osiągnięć Powiatu Brodnickiego,
- pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie świadomego dokumentowania otaczającej nas rzeczywistości,
- wyszukiwanie i dokumentowanie ciekawych miejsc,
- promocja regionu brodnickiego.
3.Kategorie wiekowe:
- szkoły podstawowe i gimnazja,
- szkoły średnie.
4. Zasady uczestnictwa:
- konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół z terenu Powiatu Brodnickiego,
- prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych,
- na konkurs uczestnik lub uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną prezentację na płycie CD,
- czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.,
- po konkursie prace pozostaną do dyspozycji organizatora,
- praca powinna być oznaczona logiem autora,
- prezentacje powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie w której oprócz pracy autora/autorów powinna znaleźć się druga zamknięta koperta oznakowana logiem i zawierająca dane osobowe twórcy/twórców: imię i nazwisko, klasa, szkoła, tel. lub e –mail autora lub opiekuna.
5. W ocenie prac będą brane pod uwagę m.in.
- zgodność tematu prezentacji z tematem przewodnim konkursu,
- zawartość merytoryczna prezentacji,
- wkład pracy własnej autora/autorów,
- układ graficzny prezentacji,
- wykorzystane źródła wiedzy,
- kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
- estetyka pracy,
- techniczna poprawność wykonania prezentacji.
6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona lub publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane zdjęcia i materiały nie naruszają praw autorskich oraz że uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
8. Najlepsze prace ocenione przez komisję konkursową zostaną nagrodzone.
9. Terminy konkursu:
- Prace konkursowe należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18 do dnia 31 sierpnia 2018 r. pok.105, 109
- Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów 20-lecia Powiatu Brodnickiego w dniu 22 września 2018 r.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 13.06.2018, 10:19 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 117

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.