AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Nieodpłatna pomoc prawna - nowe zasady

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 56 49-50-800.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, zobowiązana będzie do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brodnickiego:
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku udzielana będzie w trzech punktach:
1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku - w godz. od 8.00 do 12.00.
2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci, radcowie prawni oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:
- od poniedziałku do piątku - w godz. od 13.00 do 17.00.
3. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 16 znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28, zgodnie z zawartym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, porozumieniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej – Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci, radcowie prawni oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:
- w poniedziałki i wtorki - w godz. od 9.00 do 13.00
- we środy, czwartki i piątki - w godz. od. 13.00 do 17.00.
W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 02.01.2019, 10:23 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 249

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.