AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > IV Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 13.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 04.12.2018 r. do 14.01.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 04.12.2018 r. do 14.01.2019 r.
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
7. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) kierunków działań Burmistrza Brodnicy na lata 2018-2023,
b) utworzenia Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski w Brodnicy,
c) przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Stary Plac Szkolny w Brodnicy,
d) określenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania,
e) desygnowania radnych Rady Miejskiej w Brodnicy do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
f) delegowania przedstawicieli Gminy Miasta Brodnicy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy,
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Dombrowski


źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 18.01.2019, 09:39 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 527

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.