AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Informacja dla użytkowników wieczystych

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz.1716 r. z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności.
Z tytułu tego przekształcenia dotychczasowy użytkownik wieczysty, w okresie 20 lat, wnosił będzie "opłatę przekształceniową" w wysokości odpowiadającej dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste. Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2019 r. upływa z dniem 29 lutego 2020 r. W pozostałych latach termin ten upływa z dniem 31 marca każdego roku. Potwierdzeniem przekształcenia będzie wydane z urzędu odpowiednie zaświadczenie potwierdzające prawo własności i zawierające informację o wysokości oraz okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej a także możliwości uzyskania bonifikaty z tytułu jednorazowej spłaty.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2019 r. udziela się na wniosek właściciela/współwłaściciela bonifikaty:
60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, (tj. w 2019 r.) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, (tj. w 2020 r.)
40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, (tj. w 2021 r.)
30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu, (tj. w 2022 r.)
20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu, (tj. w 2023 r.)
10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu, (tj. w 2024 r.).
Po 2024 r. bonifikata nie obowiązuje.
Właściciela/współwłaściciela gruntu, który zamierza wnieść opłatę jednorazową w 2019 r. i skorzystać z 60% bonifikaty prosimy o zgłoszenie tego zamiaru możliwie w terminie do 31 marca 2019 r. Zgłoszenie w późniejszym terminie nie pozbawia prawa do skorzystania z bonifikaty. Wzory druków wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul. Kamionka 23, pok.114 i 117 i na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy właściciel/współwłaściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) i skorzystać z odpowiedniej wysokości bonifikaty.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56-49-30-351 lub 56-49-30-317.

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 23.01.2019, 09:04 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 489

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.