baner CUK

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Nowe władze stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy ma nowe władze. Delegaci na Walnym Zebraniu, które w odbyło się 16 kwietnia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną na pięcioletnią kadencję.

Zanim przystąpiono do wyborów ustępujący prezes, Mariusz Klonowski, przedstawił sprawozdanie za 2018 rok oraz za całą poprzednią kadencję 2015-2019. Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania finansowe oraz z działalności merytorycznej. Przyjęli też uchwałę o udzieleniu ustępującemu zarządowi absolutorium, a następnie przystąpili do wyboru nowych władz.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy na kadencję 2018-2023 jednogłośnie wybrano Stanisława Kosakowskiego, wicestarostę brodnickiego. Wiceprezesem został ponownie Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, a skarbnikiem Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Do zarządu delegaci wybrali również: Magdalenę Golubską - wójt gminy Zbiczno, Danutę Kędziorską - wójt gminy Brzozie, Joannę Kilian - kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz Krzysztofa Puwalskiego - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Wybrano też komisję rewizyjną, w składzie której znaleźli się: Andrzej Nadolski - przewodniczący Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim, Benedykt Czarnecki - radny gminy Lubawa, Józef Czerwiński z Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, Adam Zalewski - wójt gminy Brodnica, Irena Gorczyńska - radna gminy Grodziczno.
Na zebraniu omawiano także sprawy bieżące oraz organizacyjne stowarzyszenia, które w tej kadencji będzie pracować w odnowionym składzie. Przyjęto również projekt budżetu na 2019 rok.

Prezes w imieniu członków stowarzyszenia podziękował zasłużonemu dla organizacji Szczepanowi Burakowi, który z kolei zaznaczył jak ważne jest podtrzymywanie aktywności stowarzyszenia działającego na rzecz wspólnoty samorządów Dorzecza Drwęcy. Zadeklarował jednocześnie chęć dalszej współpracy, a także pomocy przy organizacji kolejnych Dni Drwęcy, których gospodarzem w dniach 21-22 lipca tego roku będzie Gmina Kurzętnik, zgodnie z propozycją, jaką złożył na zebraniu wójt gminy oraz wiceprezes stowarzyszenia Wojciech Dereszewski. Na zebraniu ustalono też, że w Kurzętniku, w maju, odbędzie się kolejne zebranie stowarzyszenia.

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 26.04.2019, 11:30 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 392

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.