baner Mieszkanie

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Konkurs na dyrektora ZOZ

Do 9 maja br. włącznie kandydaci na stanowisko dyrektora ZOZ w Brodnicy mogą zgłosić swój udział w konkursie. Wymagane dokumenty należy złożyć w wyżej wymienionym terminie do godz. 15.30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18 (pok. nr 9).

Kryteria kwalifikacyjne oraz formalne, jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o stanowisko, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brodnicy w OGŁOSZENIU O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Wymagane dokumenty kandydaci powinni złożyć w zamkniętej kopercie ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści: "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy". Termin składania aplikacji na konkurs mija w czwartek 9 maja 2019 r. o godzinie 15.30. Dokumenty w kopercie z w/w adnotacją można też przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica. W takim przypadku decydować będzie data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w konkursie zostaną odesłane na wskazany adres umieszczony na kopercie konkursowej w terminie 90 dni od ostatniego dnia składania ofert przez kandydatów.
Zgłoszenia rozpatrzone zostaną w ciągu 30 dni od ostatniego dnia składania ofert przez kandydatów. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, sala 102. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, będą powiadomieni telefonicznie.

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 26.04.2019, 11:47 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1514

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.