baner KALENDARZE

AKTUALNOŚCI > Brodnica.net > Dotacja na projekt w Szkole Podstawowej w Gortatowie

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Adam Zalewski Wójt Gminy Brodnica wraz ze skarbnikiem Witoldem Jastrzębskim podpisali z Marszałkiem Piotrem Całbeckim jeszcze jedną umowę o dofinansowanie. Nasz projekt pn. "Zdobywanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy" otrzymał 168 902,19 złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość tego projektu to 199 973,75 zł.
W szkole Podstawowej w Gortatowie dzięki pozyskanym przez gminę środkom z w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne wsparciem przez okres od 1 września 2018 r. do 31 lipca 2019r. zostanie objętych 100 uczniów. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej uczniów szkoły poprzez rozwój ich kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy, rozbudzanie kreatywności, czy też rozwijanie kompetencji informatycznych. Zakłada on rozwój umiejętności w zakresie technik informacyjno–komunikacyjnych (TIK), matematyczno-przyrodniczych, językowych, doradztwo zawodowe dla uczniów poprzez organizację zajęć rozwijających z robotyki - zajęcia warsztatowe z mechaniki i programowania matematyki, angielskiego, wyrównujących z angielskiego matematyki, chemii. Przewidziane są również zajęcia kształtujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu wraz z doposażeniem w pomoce dydaktyczne. Dodatkowo zakłada się wsparcie dzieci poprzez zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną i rewalidację.
Nauczyciele będą brali udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kwalifikacje w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, przygotowania do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz TIK w dydaktyce i robotyki programowania. Projekt przewiduje również wyposażenie szkoły w Gortatowie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Urząd Gminy Brodnica

Dodano/zmodyfikowano: 24.05.2019, 11:37 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 297

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.