baner
Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Przygotowani do akcji

Sprawozdanie z przygotowania do sezonu złożyli Staroście Brodnickiemu przedstawiciele służb oraz gmin podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zebranie odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.
Podczas spotkania 3 lipca z udziałem starosty brodnickiego Piotra Boińskiego oraz Dariusza Piotrowskiego, naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy dokonano oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w trakcie wakacji w powiecie, a także omówiono działania i procedury związane z przeciwdziałaniem tym zagrożeniom.
Przedstawiciele gmin zaprezentowali stan przygotowań do akcji "Bezpieczne wakacje" na swoim obszarze, wskazując m.in. miejsca kąpielisk oraz terenów i obiektów zbiorowego letniego wypoczynku wraz z ich niezbędnym zabezpieczeniem na tę okoliczność.
Z kolei przedstawicielka Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy poinformowała o stanie wody w kąpieliskach oraz jej przydatności do kąpieli zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku ni- 1 do rozporządze­nia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w ką­pielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Cztery spośród kąpielisk, w których stwierdzono przydatność wody do kąpieli, zostały umieszczone w serwisie kąpieliskowym, pod adresem https://sk.gis.gov.pl/. Są to kąpieliska: Stepol nad jeziorem Bachotek w Ośrodku Wypoczynkowym "Stepol" w Bachotku, nad Jeziorem Górznieńskim przy ul. Leśnej 24 w Górznie, nad jeziorem Bachotek w Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku oraz kąpielisko nad jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy przy ul. Wczasowej.
Oprócz tego Gmina Brzozie udostępniła sprawozdania z badań wody wykonanych w czerwcu w ramach kontroli wewnętrznej z miejsc wypoczynku i rekreacji nad jeziorami Janówko w Janówku, Sosno Królewskie w Zembrzu i Głęboczek w Wielkim Glęboczku. Wynika z nich, że woda w tych akwenach odpowiada spełnia wymagania pozwalające na kąpiel.
Miejscem okazjonalnie wyko­rzystywanym do kąpieli w gminie Zbiczno jest kąpielisko nad jeziorem Zbiczno w OW Pod Sosnami, gdzie woda również spełnia sanitarne wymagania.
Warto przypomnieć, że organizatorzy kąpielisk w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z uzgodnionymi harmonogramami badań mają obowiązek wykonać badanie jakości wody w kąpielisku trzy razy w sezonie ką­pielowym, natomiast w ramach nadzoru i urzędowej kontroli organy Inspekcji Sanitarnej po­bierają próbki wody nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystają­cych z kąpieli w jeziorach oraz walory turystyczne Pojezierza Brodnickiego, uważa że na te­renie powiatu brodnickiego jest niewystarczająca liczba zgłoszonych kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Dlatego jednostki samorządu terytorial­nego, uwzględniając bezpieczeństwo kąpieli w jeziorach oraz przepisy prawa, powinny w najbliższym czasie zaplanować na swoim terenie utworzenie publicznych kąpielisk spełniających standardy bezpieczeństwa, polegające na stałym monitorowaniu i zarządzaniu w trakcie sezonu ką­pielowego.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy obejmuje również swoim nadzorem placówki wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. O obiektach zakwali­fikowanych i przeznaczonych do letniego wypoczynku informuje Kuratorium Oświaty na swojej stronie internetowej.
PSSE w Brodnicy sprawuje też nadzór sani­tarny nad warunkami zbiorowego żywienia w ośrodkach wczasowych, kwaterach agrotury­stycznych oraz obiektach żywieniowo-żywnościowych oraz nad wa­runkami zakwaterowania turystów. Jak poinformowała obecna na spotkaniu przedstawicielka PSSE, nadzorem objęte są miejsca wypoczynku dzieci i mło­dzieży, w których wypoczywającym oferowane jest żywienie. W dużej części są to placówki żywieniowe funkcjonujące cały rok, w których na okres wakacji zakwaterowani są turyści.
O bezpieczeństwie pożarowym w ośrodkach wypoczynkowych i na polach namiotowych mówił komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Waldemar Szrull. Zwrócił on m.in. uwagę na problem niefrasobliwości organizatorów wypoczynku zaniedbujących procedury i terminy przy występowaniu o opinię straży dotyczącą spełnienia przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie zgodnie z prawem powinny obowiązywać w miejscach zorganizowanego wypoczynku. Przypomniał, że to na organizatorach wypoczynku ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jak i za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia.Z kolei zastępca komendanta powiatowego policji w Brodnicy, podinsp. Krzysztof Grugiel zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie z punktu widzenia policji występują w czasie sezonu turystycznego. Wskazał między innymi na wzmożony ruch pojazdów i pojawienie się większej liczby jednośladów na drogach. Ze względu na okresowość ich występowania inni uczestnicy ruchu są słabiej uwrażliwieni na ich obecność. Zdarza się - wcale nie tak rzadko - że nie dostrzegają motocykli i skuterów albo dostrzegają je zbyt późno. To zaś może prowadzić do wypadków z udziałem jednośladów, o czym latem słyszymy niestety dość często.
Jak poinformował zastępca komendanta powiatowego policji w Brodnicy, najbardziej powszechnymi przyczynami wypadków na drogach w powiecie brodnickim są prędkość, wymuszenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie.
- Najwięcej wypadków mamy na obszarach pozamiejskich, najwięcej kolizji jest natomiast w obszarze miasta Brodnicy - dodał podinsp. Grugiel
Zastępca komendanta zwrócił także uwagę na inne zagrożenia pojawiające się w okresie wakacji, takie jak np. pozostawione bez opieki dzieci, nieletni spożywający alkohol podczas imprez i festynów, oraz zakłócenia porządku, do których dochodzi na terenie ośrodków i pól namiotowych.
- Nasza działalność zmierza do zminimalizowania tych zagrożeń i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym w tym czasie i źle oddziałującym na dzieci - podsumował przedstawiciel policji.
Największe zagrożenia występują także podczas korzystania z dzikich kąpielisk na rzekach i jeziorach. W sezonie 2018 nie odnotowano w powiecie utonięć. W tym roku, niestety, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu doszło do tragedii utonięcia w Górznie.
O zabezpieczeniu kąpielisk przez ratowników mówił szef brodnickiego WOPR Stanisław Kowalski. Brodnicki WOPR strzeże bezpieczeństwa kąpiących się na kilku jeziorach, przede wszystkim na kąpielisku nad Niskim Brodnem. Tu pełni dyżur dwóch ratowników na stałe i jeden dochodzący. Ratownicy brodnickiego WOPR-u, w szeregach którego działa łącznie 20 osób, dyżurują też na kąpieliskach w Rytychbłotach nad jeziorem Zbiczno oraz ośrodkach Stepol i UMK nad jeziorem Bachotek. Zabezpieczają też imprezy na wodzie, jak m.in. regaty czy zawody triathlonowe.
Podczas spotkania zwrócono także uwagę na problem śmieci pozostawianych przez turystów w lasach bądź zwożonych z miejsc wypoczynku na parkingi komunalne w Brodnicy czy w inne miejsca, jak choćby przystanki w gminach. Zalecono, by monitorować podobne przypadki.
Starosta Piotr Boiński, podsumowując przegląd bieżących działań, stwierdził, że przygotowanie do akcji "Bezpieczne wakacje" wypada dobrze, za co podziękował przedstawicielom służb i samorządów. Poinformował też, że stosowne sprawozdanie ze spotkania zostanie przekazane organom Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na koniec życzył wszystkim przedstawicielom gmin oraz służb, by sytuacji niebezpiecznych czy kryzysowych było jak najmniej.

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 12.07.2019, 09:53 , Komentarzy: 4, wyświetleń: 479

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.
Czy Rytebłota to kąpielisko czy miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli ?
Dodany 12.07.2019, 14:41 przez Paula
Rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września.
Dodany 12.07.2019, 12:57 przez Kazimierz
Sezon kąpielowy określony dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nie powinien być dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.
Dodany 12.07.2019, 12:48 przez rolnik
Powiat z kartonu. Sezon wypoczynkowy rozpoczął się w czerwcu, bo to nie tylko wakacje, a więc mamy do czynienia z sytuacją, że sprawozdanie z przygotowania do sezonu jest omawiane W POŁOWIE SEZONU zamiast przed sezonem. Prostą konsekwencją tej patologii jest fakt, że w razie stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniach do sezonu, konieczne będzie stwierdzenie że powiat i podległe służby były nieprzygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa przez połowę sezonu, tę która już minęła. Nie ma co, bezpieczne wakacje.
Dodany 12.07.2019, 12:44 przez filipek