BRZOZY

baner KALENDARZE

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > IX sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 26 września 2019r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 05.07.2019 r. do 11.09.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 05.07.2019 r. do 11.09.2019 r.
6. Informacja Burmistrza Brodnicy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
7. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego w roku 2019.
8. Informacja Burmistrza Brodnicy dotycząca oświadczeń majątkowych za 2018r. złożonych przez podmioty zobowiązane.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) nabycia nieruchomości zajętej pod drogę – ul. Słoneczną w Brodnicy,
b) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Brodnicy,
c) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Brodnicy,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy,
e) opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
f) zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej,
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lidzbarskiej, 18 Stycznia i Generała Stanisława Pruszyńskiego, za torami kolejowymi do granicy z Gminą Brodnica,
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lidzbarskiej i Bocznej od kładki dla pieszych do terenów ogródków działkowych,
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Generała Stanisława Maczka i Tatrzańskiej,
k) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Konsultacyjnej Miasta Brodnicy,
l) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy na kadencję 2020-2023.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Dombrowski

Transmisja sesji na kanale YouTube

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 23.09.2019, 12:02 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 830
KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.

JEDEN PROCENT PODATKU DLA ORGANIZACJI I OSÓB PRYWATNYCH Z NASZEGO REGIONU