baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Brodnica.net > Projekt budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok

15 listopada Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski złożył do Rady Gminy Brodnica projekt budżetu na 2020 rok. Teraz radni będą analizować propozycje zadań i inwestycji, których wykonanie zaowocuje realizacją wielu ważnych dla mieszkańców zadań.
Rok 2020 dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi duże wyzwanie. Wynika ono z wielu powodów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które skutkują według szacunków Gminę Brodnica utratą dochodów w wysokości około 700 000 zł oraz zwiększającą się różnicą między wydatkami ponoszonymi na oświatę a otrzymywaną na ten cel częścią oświatową subwencji ogólnej. W roku 2020 ta różnica w naszej gminie zwiększy się o około 350 000 zł. Ważne są także zmiany w przepisach regulujących zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które powodują drastyczny wzrost o około 300 000 złotych) kosztów funkcjonowania systemu zbierania i utylizacji odpadów komunalnych. Przewidywane spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki, może się przełożyć na mniejsze wpływy z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

Konstruując projekt budżetu na 2020 rok postawiliśmy sobie za priorytet pozyskanie możliwie najwięcej środków ze źródeł zewnętrznych mających na celu poprawę infrastruktury służącej mieszkańcom Gminy Brodnica. W roku 2020 planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę przekraczającą 7 550 000 zł, co oznacza, że inwestycje zostaną sfinansowane w 50 % z dotacji udzielonych przez partnerów uczestniczących w finansowaniu poszczególnych zadań. Pozwolą one na realizację w przyszłym roku wydatków inwestycyjnych na ponad 15 milionów złotych.

Drugim ważnym celem wynikającym z zagrożeń wymienionych powyżej było zmniejszenie zadłużenia Gminy Brodnica z 15 071 000 zł do kwoty 13 562 000 zł na koniec 2020 roku. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy w okresie adaptowania się do nowych uregulowań prawnych oraz zwiększy możliwości inwestycyjne w latach przyszłych.
Największa pula środków z wydatków majątkowych w 2020 roku przeznaczona będzie na inwestycje drogowe - na ten cel w przyszłorocznym budżecie zarezerwowaliśmy 11 milionów złotych. Wśród inwestycji drogowych największe zadanie to długo wyczekiwana budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 560 z Osieka przez Gorczenicę do Brodnicy. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej a wykonanie tego zadania zaplanowaliśmy wspólnie z miastem Brodnicą i gminą Osiek na lata 2020 – 2021. Ścieżka będzie miała szerokość 2,5 m i długość 6,63 km. Na jej wykonanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO.

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, zaplanowaliśmy wiele inwestycji na drogach gminnych. Za 2,3 miliona budowany będzie ostatni odcinek (niemal 3 kilometry nawierzchni asfaltowej o szerokości od 4 do 5 metrów) drogi Szczuka – Cielęta, na który otrzymaliśmy 1,5 miliona złotych dofinansowania z PROW. Z dotacją (1,7 miliona złotych) ze środków rządowego programu "Fundusz Dróg Samorządowych" realizowane będą przebudowy i modernizacje dróg w: Gorczenicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560, ulica Sezamkowa w Karbowie oraz drogi na osiedlu w Kruszynkach.
Wśród przyszłorocznych inwestycji drogowych zaplanowano także modernizację ul. Wąwozowej w Karbowie z dofinasowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz kolejny etap ulepszenia nawierzchni ulicy Małgorzatka we współpracy z Nadleśnictwem Brodnica. Projektowana będzie inwestycja budowy chodnika w Moczadłach.
Tak jak w tym roku, także w 2020 planujemy także współpracę z Miastem Brodnicą oraz z Powiatem Brodnickim. 500 tysięcy złotych to przyszłoroczna dotacja dla miasta na modernizacje dróg miejskich, znajdujących się na terenach przy granicy z Gminą Brodnica i mających szczególne znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców naszej gminy, którym trzeba poprawić warunki dojazdu do miasta. Powiat Brodnicki zamierzamy wesprzeć kwotą 1 miliona złotych przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych z Cieląt do Świerczyn oraz z Gortatowa przez Sobiesierzno do Rokitnicy.

Gmina Brodnica jest jedyną w powiecie z tak dużym tempem wzrostu liczby mieszkańców, co wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na wodę i koniecznością systematycznego inwestowania w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Dlatego też w przyszłym roku zaplanowaliśmy blisko 1,7 miliona wydatków na takie właśnie zadania - budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Gortatowo, Kominy, Karbowo i Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacyjnej w Szabdzie (o łącznej długości 780 metrów wodociągów i 1 300 metrów sieci kanalizacyjnej). Także na to zadanie pozyskaliśmy 400 tysięcy złotych ze środków unijnych z PROW. Aby zabezpieczyć nieprzerwany dostęp do wody dla mieszkańców planujemy również rozbudowę zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie, przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych i studni dla stacji uzdatniania wody w Szymkowie oraz budowę pompowni wody dla wsi Bartniki.

Nasze plany inwestycyjne na 2020 rok obejmują 263 tysiące złotych na nowe punkty oświetleniowe ale również zasób budynków gminnych. W tym zakresie przygotowane są do wykonania inwestycje termomodernizacyjne, na które otrzymaliśmy dofinasowania ze środków unijnych. Na modernizację świetlicy wiejskiej w Gortatowie oraz zakup wyposażenia dla świetlicy w Bartnikach, które kosztować będą 500 tysięcy złotych otrzymamy 425 tysięcy z Lokalnej Grupy Działania, natomiast na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Brodnica, której koszt zaplanowany jest na milion złotych, 732 tysiące pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2020 roku przewidujemy, tak jak w latach poprzednich 100 000 złotych na współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji na rzecz mieszkańców gminy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Brodnica, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży i na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Będziemy także nadal wspierać poprzez udzielanie różnorodnych dotacji dla naszych mieszkańców, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie likwidacji pieców opalanych paliwem stałym niespełniających wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska, usuwanie azbestu, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz co nowe - przyłączy kanalizacyjnych. Także w formie dotacji, będziemy pomagać mieszkańcom w usuwaniu z ich nieruchomości azbestu oraz rolnikom na usuwanie odpadów z działalności rolniczej.


źródło: Urząd Gminy Brodnica
(na zdjęciu droga wojewódzka nr 560 gdzie powstanie ścieżka)

Dodano/zmodyfikowano: 26.11.2019, 11:49 , Komentarzy: 23, wyświetleń: 1792

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.
Komentarz z dnia 4.12.2019 09:42 nie jest moim wpisem. Ja nie używam określeń typu: burak, dzban czy pacan. Takich słów używasz ty Podatniku, CBR - ekspercie od wiedzy wszelakiej, podpisujący się różnymi nickami. Kiedyś pisałeś, że masz "swój honor". Widać twój honor ma inną definicję niż powszechnie obowiązująca. Człowiek z klasą i honorem nie podszywa się pod innych. To kolejny "po popis" twojej kultury manipulancie. Kim jesteś POkazujesz na bieżąco w swoich komentarzach. Biurokratą nie jestem, nadal masz omamy. W takim stanie nie powinieneś mieć kontaktu z kimkolwiek, nawet przez internet.
Dodany 09.12.2019, 11:00 przez michał
Michale ale dałeś po popis z twojej kultury , teraz pokazałeś tak na prawdę kim jesteś , czyli prawdziwym kulturalnym biurokratą , nie chciałby twoim petentem .
Dodany 04.12.2019, 18:35 przez Podatnik
Takich jak ty zjadam na śniadanie buraku
Dodany 04.12.2019, 09:42 przez michał
Je ju je ju , gdzie się podział Michałek , czyżby zaginał ,zaraz dzwonię do Człuchowa jasnowidza Jackowskiego, to nie możliwe żeby takiego wybitnego znawcę każdego tematu Brodnica straciła.
Dodany 04.12.2019, 09:18 przez CBR
Szkoda ładwoać pieniądze w te gminne ruiny. Lepiej zrobić widokową albo plażę w znanyn wszystkim kurorcie szczuckim.
Dodany 03.12.2019, 12:01 przez mikolaj
Obserwator, Matematyk, Miko - trzy w jednym. Widzę, że z tobą nie jest źle, ale dramatycznie. Teraz widzisz w swoich omamach wójta. Odkryj się kameleonie, jesteś taki odważny, będzie ciekawiej.
Dodany 03.12.2019, 11:59 przez michał
Piszę o faktach. Prawda nie jest atakiem. Zalewski przejął gminę po dobrym gospodarzu. Na tę kadencję Łukaszewski przygotował wiele projektów i dzięki niemu gmina pozyska wiele dotacji. Oto niektóre: 2 mln z unii i 1,3 mln z gminy Osiek i M.Brodnicy na ścieżkę do Osieka, 1,5 mln na drogę Szczuka - Cielęta, ok 700 tys na ocieplenie budynku urzędu, ok 400 tys na modernizację świetlic w Gortatowie i Bartnikach W budżecie zaplanowano ok 7,5 mln dotacji. Z powyższego wynika, że 80% dotacji gmina pozyska dzięki E.Łukaszewskiemu. I tu masz odpowiedź, dlaczego Zalewskiemu na razie dobrze idzie.
Dodany 03.12.2019, 11:32 przez finansistka
Finansistko ostro atakujesz młodego wójta na tym forum pod roznymi nickami. Chyba za dobrze idzie Zalewskiemu. Wójtem bylaś-eś. Już kampania się rozpoczęła? Odwagi nie trzeba się ukrywać.
Dodany 03.12.2019, 06:52 przez Obserwator
plazy w szczuce nie ma w projekcie ...
Dodany 02.12.2019, 23:33 przez paweł
Matematyk, widzę, że z prostym odejmowaniem masz problem. 16,6-(1,4+4)=11,2 Około 11,2 mln to kwota długu na koniec kadencji Łukaszewskiego. Plan budżetu na 2018r zakładał 12,5 mln długu na koniec 2018r. Ale to był tylko plan. Zalewski nie musiał zaciągać 1,4 mln długu, bo na rachunku było kasy pod dostatkiem. Nowy projekt budżetu A.Zalewski zmienił tak, aby zaciągnąć 4 mln długu. I wszystko w temacie. Skąd wiesz, co dodał Zalewski, jak on sam nie wie jakie będzie zadłużenie na koniec roku? Obejrzyj V sesję z dnia 29.03.2019 r od 23 minuty.
Dodany 02.12.2019, 22:41 przez finansistka
Matematyk ,Finansista ,to prawdziwa księgowość jaką przedstawiliście , no cóż, podatnicy wyrównają straty ,zaś jeśli nie starczy to gmina do upadłości , ani poprzedni ani obecny, nie wykazali się dobrą znajomością porządnego gospodarowania , z resztą na tablicy ,czy w laptopie nie nabiera się praktycznego gospodarowania .ale jak to bywa w tym kraju ,jeszcze żadna władza nie była uczciwie rozliczona , ale są krzykacze na tej stronie co im taka władza się podoba .
Dodany 02.12.2019, 19:54 przez Miko
Łukaszewski zostawił 12,5 milona długu plus jego projekt kolejne 1,5mln. Z tego co wiem Zalewski dodał 1 mln autopoprawka. A teraz zmniejsza o 1,5 mln. Z matematyką to słabo finansisto.
Dodany 02.12.2019, 18:00 przez Matematyk
A. Zalewski, jak objął władzę, od razu w grudniu 2018r zaciągnął 1,4 mln długu, choć nie musiał. Wiosną 2019r zaciągnął jeszcze 4 mln, żeby zrobić drogi na osiedlu w Cielętach, gdzie mieszka jego radny i w Karbowie gdzie mieszka on sam. W przyszłym roku planuje spłacić 1,5 mln zł, by zwiększyć bezpieczeństwo finansowe gminy. Peany pochwalne raczej mu się nie należą, bo sam to bezpieczeństwo zaburzył. Przy zaciąganiu kredytów należy zachować rozwagę i umiar. Swymi decyzjami wójt Zalewski zwiększył zadłużenie o 50%. Na koniec czerwca dług wynosił 16,6 mln zł.
Dodany 02.12.2019, 17:51 przez finansistka
Który ? Może założymy gminę cielęta albo michałowo ?
Dodany 02.12.2019, 09:35 przez linoskoczek
na widokowej mieszka radny na osedlu w cieletach też
Dodany 01.12.2019, 10:22 przez ul górna
Zły trop Sherlocku. "wróciłeś z roboty w gminie", "gnój wyrzucić z obory" - o czym ty piszesz? Coraz gorzej już z tobą. To już nawet nie jest śmieszne. Nie pracuję w gminie. ale ty pewnie tam pracujesz i nie masz co robić. Ul Widokowa to twój interes? A tak w ogóle, za kogo ty się uważasz, kim ty jesteś, żeby mówić mi co mam robić?
Dodany 30.11.2019, 14:26 przez michał
Michale , nie twój interes ul Widokowej , zajmij się plażą nad bagnem w Szczuce, wróciłeś z roboty w Gminie , trzeba jeszcze gnój wyrzucić z obory , nie trać czasu myśl jak jutro zajść wójta od tylca .
Dodany 29.11.2019, 16:59 przez Michałowiank
Zróbta se tom widokowom, będzie dzie buraki wozić.
Dodany 29.11.2019, 08:46 przez rolnik
Bolek, CBR, Wyborco - o co chodzi z tą Widokową? Nie starczyło żeby ją zrobić. Mieszka tam jakaś szyszka? Te 3 osoby na zebraniu, to liczone z tobą, czy bez ciebie? Bo jak z tobą, to pewnie był jeszcze tylko sołtys i radny. Ciekawe czemu mieszkańcy nie przyszli ??
Dodany 29.11.2019, 07:50 przez michał
a czy ulica Widokowa to jeszcze gmina Brodnica? ja myślałam że to tuż Barniczka
Dodany 27.11.2019, 11:44 przez micka
Mieszkancy ul Widokowej macie pretensje do Wojta a na zebrania niechodzicie na ostatnim zebraniu z ul Widokowej bylo az 3 osoby
Dodany 27.11.2019, 10:19 przez Mieszkaniec i uczestnik zebrania
Panie wójcie , jest jeszcze ul Widokowa? jak widać gdzie biedniejsi ludzie niech mieszkają jak pies w budzie .Tam pan wójt pieniądze wali gdzie na niego głosowali,ale i bieda swą siłę ma ,przyjdzie czas to tak jak poprzednikowi w cztery litery kopa da .
Dodany 26.11.2019, 21:11 przez Wyborca