baner Baner

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Można zgłaszać uwagi

Do Urzędu Miejskiego w Brodnicy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (od alkoholu, narkotyków, nikotyny, dopalaczy) i patologiom społecznym pn. "Wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy" złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować w terminie do dnia 29 maja 2020 r. drogą elektroniczną na adres: mszmidt@brodnica.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica.
Oferta zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www.bip.brodnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica oraz na stronie internetowej miasta Brodnicy: www.brodnica.pl.

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 22.05.2020, 14:39 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 275

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.