baner Kostiumy

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sesja absolutoryjna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 11.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 29.4.2020r. do 3.6.2020r. oraz informacji o przetargach za okres od 29.4.2020r. do 3.6.2020r.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2019.
7. Informacja o realizacji kierunków działań Burmistrza Brodnicy na kadencję 2018-2023 za 2019r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2019.
9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2019r. oraz udzielenia z tego tytułu Burmistrzowi Brodnicy wotum zaufania,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Brodnicy za rok 2019,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta,
- podjęcie uchwały,
c) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019:
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2019,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brodnicy za 2019 rok,
- podjęcie uchwały,
d) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy,
e) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
f) o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
g) w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę prawa miejscowego.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 15.06.2020, 16:26 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 454

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.