baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Ochronić przed skutkami COVID-19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z partnerami realizuje projekt wspierający osoby starsze i kadrę świadczącą usługi społeczne, którego celem jest zabezpieczenie przed skutkami pandemii COVID-19. Partnerem jest m.in. Powiat Brodnicki, a podmiotem realizującym projekt na naszym terenie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

Projekt pod nazwą "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr RPKP.09.03.02-04-0085/20. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 23 powiatami oraz miastami na prawach powiatu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego i Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o.

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2020

Grupę docelową stanowią:
- podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. instytucje systemu pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznice, jak również przedsiębiorcy oraz służby mundurowe);
- podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych oraz na rzecz osób potrzebujących wsparcia, realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii;
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym narażone na zachorowania na COVID-19;
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
Moduł I -Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców poprzez m.in. zakup i dostarczenie im niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków dezynfekcji ( rękawiczki jednorazowego użytku, maseczek z filtrem węglowym, żeli antybakteryjnych do rąk, płynów dezynfekujących, przyłbic ochronnych, gogli ochronnych, kombinezonów ochronnych).
Moduł II-Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej m.in. finansowanie dodatków do wynagrodzeń, grantów dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników DPS oraz schronisk i ZOL, zakup testów na obecność koronowirusa dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.
Moduł III -Utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia-utworzenie miejsca zabezpieczenia opieki oraz izolatoria(do pobytu w których uiszczane są odpłaty)

Ogólna wartość projektu: 41 176 470,59
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 35 000 000,00

Wszelkie informacje dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.torun.pl

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 10.07.2020, 17:25 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 266

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.