baner Baner

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim

Uczestnikiem projektu może być osoba młoda w wieku 18 - 29 lat zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoba bezrobotna.

Spośród wszystkich uczestników projektu:
- co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie pracują, nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET);
- co najmniej 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.
Uczestnikiem projektu może być również osoba, która wcześniej uczestniczyła w projektach
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. O ile spełni ww. kryteria.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim.
Wsparcie jakie w 2020 roku mogą otrzymać uczestnicy projektu to:
Usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.
Trwający do 6 miesięcy staż u pracodawcy (dla 150 osób).
Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" (dla 15 osób).
Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej (dla 15 osób).
Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy lub pod nr tel. 56 649-89-43, 56 649-89-46, 56 649-89-57, 56 649-89-58, 56 649-89-59
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe - Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 17.07.2020, 10:16 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 291

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.