TK TECHNOLOGY Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Wyrównywanie różnic między regionami III - 2021

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku - poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy. Poniżej zamieszczamy informację o obszarach programu, które będą realizowane w tym roku oraz o terminach i trybie składania wniosków w ramach poszczególnych obszarów.
Obszary programu, które będą realizowane w 2021 roku:
1) obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3) obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
4) obszar D (likwidacja barier transportowych):
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
5) obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6) obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
7) obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Wnioski z zakresu obszaru B, C, D, F i G programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1 do dnia 10 lutego 2021 roku.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON, które są przyjmowane w trybie ciągłym.

Procedura realizacji programu z obowiązującymi drukami jest dostępna na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej www.pcpr-brodnica.bip.net.pl w zakładce "Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami".

Informacje można uzyskać również w PCPR pok. nr 1 i pod numerem tel. 56 498 47 69.

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 11.01.2021, 09:56 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 159

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.