Namiot

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 22 września 2022r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 15.06.2022r. do 07.09.2022r. oraz informacji o przetargach za okres od 13.06.2022r. do 07.09.2022r.
6. Informacja Burmistrza Brodnicy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.
7. Informacja Burmistrza Brodnicy dot. oświadczeń majątkowych za 2021r. złożonych przez podmioty zobowiązane.
8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
b) o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców,
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórnej, Mikołaja Reja, Reymonta, Cypriana Kamila Norwida, Nowej i Południowej do granicy z Gminą Brodnica,
d) w sprawie emisji w roku 2022 obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
e) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
(…) Zbigniew Gutowski

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 22.09.2022, 17:18 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 255

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.