EKONKA BN


AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > LIII Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 21 września 2023r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Powołanie sekretarza obrad. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 6.6.2023 r. do 6.9.2023 r. oraz informacji o przetargach za okres od 2.6.2023 r. do 5.9.2023 r. 6. Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2022r. złożonych o Burmistrza Brodnicy przez podmioty zobowiązane. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych. 8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji. 9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał: a) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, b) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy, c) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych przy ul. Cmentarnej w Brodnicy, d) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Nowej w Brodnicy, e) w sprawie zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników, f) w sprawie emisji w roku 2023 obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, g) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 13. Interpelacje i zapytania radnych. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy. Przewodniczący Rady Miejskiej (…) Artur Dombrowski

Źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 15.09.2023, 09:01 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 735

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.