baner
Tablice2

AKTUALNO¦CI > Urz±d Miejski > XXX Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art.20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zapraszam na XXX Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 16.06.2005r. o godz. 12oo w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy

a/ stwierdzenie quorum

b/ powołanie sekretarza

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta od XXIX Sesji wraz z informacją o przetargach

5. Informacja Burmistrza Miasta z przebiegu zebrań z mieszkańcami osiedli (z uwagi na trwające spotkania materiał zostanie dostarczony przed Sesją Rady Miejskiej )

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XXIX Sesji ( Przewodniczący Komisji)

7. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej

8. Wystąpienie Kś. Grzegorza Bohdana

9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie

a/ wyrażenia woli budowy pomnika papieża Jana Pawła II w Brodnicy

b/ utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

c/ utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

d/ przystąpienia Gminy Miasta Brodnica do projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.2 „Wyrównywa- nie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w roku szkolnym 2005/2006.

e/ zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica

f/ rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 w Brodnicy

g/ określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnica

h/ określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

i/ uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Brodnicy” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Brodnicy”

j/ nabycia gruntu zajętego pod poszerzenie ulicy Polnej w Brodnicy

k/ zbycia w drodze bezprzetarogowej przyległych części gruntów na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych przy ul. K. Szymanowskiego w Brodnicy, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania

l/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Brodnicy położonej w Brodnicy przy ul. 3 Maja służeb

Ľródło: Urz±d Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wy¶wietleń: 1853

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowi± prywatne opinie użytkowników. Je¶li uważasz, że który¶ wpis naruszył prawo, zgło¶ go do usunięcia.