baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 1.07.2005

Załącznik nr 2
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
Składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873)
Organizacja czytelni dla osób słabo widzących z użyciem elektronicznego zestawu powiększającego (lupa + odbiornik telewizyjny + odtwarzacz DVD) .................................................. .................................................. ....................................... (
nazwa zadania)
w okresie od ...................
do .....................................
W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ Burmistrza Miasta Brodnicy .................................................. .................................................. ............................
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE ..................... ................................
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa .................................................. .................................................. .......
2) forma prawna .................................................. .................................................. ....
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ..........................
4) NIP .................................................. . REGON ................................................
5) data wpisu lub rejestracji .................................................. ......................................
6) inne dane ewidencyjne .................................................. .........................................
7) dokładny adres: miejscowość............................. ul. ................................................. gmina .............................. powiat .................................. województwo ......................
8) tel. .................................................. ..... fax. .................................................. ....... e-mail: .................................................. ... http: // .................................................. .....
9) nazwa banku i numer rachunku .................................................. ............................. .................................................. .................................................. ...........................
10) nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* osób statutowo upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*/ w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej */(zawierania umów) .................................................. ......

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 2214

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.