baner Baner

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Przed zmianą obwodów brodnickich szkół

Gmina Brodnica wypowiedziała władzom miasta porozumienia w sprawie finansowania pobytu uczniów z terenów gminy w brodnickich szkołach.

Oznacza to, że dotychczasowa umowa, zawarta z inicjatywy gminy 12 marca 1999 roku, o współdziałaniu gminy i miasta przy ustaleniu obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów traci moc. W umowie tej zapisano szczegółowo miejscowości, które znalazły się w obwodach miejskich szkół. Na przykład dla dzieci mieszkających w Karbowie właściwą szkołą stawała się Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy, a dla absolwentów z SP w Szabdzie Gimnazjum nr 1 w Brodnicy.

- Konsekwencją tej umowy było podpisanie porozumień dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenów gminy w naszych szkołach. Koszty te stanowiła jedynie różnica pomiędzy kwotą wynikająca z subwencji oświatowej a faktycznie ponoszonymi miesięcznymi kosztami utrzymania ucznia – mówi Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Anna Kupczyk. - Miasto z własnych środków dokładało do oświaty od 15 do 30 % kosztów utrzymania szkół. W roku szkolnym 2006/2007 w miejskich szkołach podstawowych mamy 156 dzieci z terenu gminy Brodnica i 198 w gimnazjach. Koszt rocznego utrzymania w miejskiej szkole podstawowej jednego oddziału to ponad 90 tys. zł, a w gimnazjach ponad 100tys zł. W tych kwotach subwencja oświatowa stanowi jedynie około 70% . Pozostałe pieniądze dokładało miasto na swoich uczniów, a gmina na swoich.

Do 2005 roku gmina przekazywała miastu zgodnie z porozumieniami określone kwoty. W roku 2006 wynegocjowała niższą kwota, zapowiadając, że wkrótce zaproponuje miastu inne rozwiązanie. Teraz już wiadomo, że to rozwiązanie polega na wypowiedzeniu porozumień.

- 7 lutego na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy z Wójta Gminy Brodnica zgodnie stwierdzono, że miasto i gmina ustali obwody szkolne w swoich graniach administracyjnych – mówi Anna Kupczyk. – Na najbliższej sesji radni rozpatrzą projekty uchwał w tej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2004 roku do szkół przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Natomiast na wniosek rodziców, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

- W zapisie rozporządzenia określono, że dzieci z poza obwodu placówki mogą być przyjęte do szkoły podstawowej tylko wówczas, gdy dysponuje ona wolnymi miejscami – mówi Naczelnik Anna Kupczyk. – W przypadku gimnazjów dochodzą jeszcze kryteria zawarte w statutach gimnazjów.

Wraz ze zmianą obwodów w każdej ze szkół nastąpi zmniejszenie ilości oddziałów. Jeśli gmina zdecyduje, by w miejskich szkołach uczyły się dzieci z jej terenu, powinna finansować ich pobyt. Dotyczy to dzieci, które rozpoczęłyby naukę w naszych szkołach od września 2007 roku

- Teraz ruch należy do władz gminy – mówi Anna Kupczyk. _ Miasto jest otwarte na propozycje ale nie ma jednak mowy, by z podatków brodniczan dofinansowywać pobyt dzieci z

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 2375

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.