baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sesja z absolutorium

Sesja przebiegać będzie według następującego porządku

1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie quorum

b/ powołanie sekretarza

2.. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej

4. Informacja z wykonania zadań za rok 2006 Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta od V Sesji wraz z informacją bieżącą

o przetargach

6. Sprawozdanie z wykonania kierunków działania Burmistrza w 2006r.

7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brodnicy w 2006 r.

(IV kadencja)

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od V Sesji ( Przewodniczący Komisji )

9. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta

11. Rozpatrzenie projektów w sprawie:

a/ rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006

opinie Komisji w sprawie wykonania budżetu

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- dyskusja

- podjęcie uchwały

b/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brodnicy z tytułu wykonania budżetu

miasta za rok 2006,

wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta

Brodnicy,

d/ powiadomienia Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia

oświadczenia lustracyjnego,

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady

Miejskiej w Brodnicy,

f/ zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta Brodnicy,

g/ zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów

Zarządów Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli,

h/ rozwiązania Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej Drogi Międzyregionalnej Nr 52,

i/ zbycia udziałów w spółce „US.EN.EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz

wystąpienia Gminy Miasta Brodnicy ze spółki „US.EN.EKO” Sp. z o.o.,

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w obrębie ulic: Sądowej, Targowej i Ustronie w Brodnicy,

k/ nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką

nr 8/9 o pow. 0,1792 ha stanowiącej część drogi – ul. Żeglarskiej w Brodnicy,

l/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1290/9 o pow. 0,0005 ha położonej

w Brodnicy przy ul. Jatki,

ł/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów położonych na zapleczu nieruchomości

przy ul. F.Chopina w Brodnicy,

m/sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów położonych przy ul. J. Janaszka w Brodnicy,

n/ zamiany gruntów pomiędzy Gminą M

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 754

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.