baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > VIII Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 21.09.2007r. o godz. 12.00 w p. 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
a/ stwierdzenie quorum
b/ powołanie sekretarza
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta od VII Sesji wraz z informacją bieżącą o przetargach,
5. Sprawozdanie z działalności Spółek Miejskich za 2006 rok ( Prezesi Spółek),
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych do Burmistrza przez podmioty zobowiązane,
7. Informacja Burmistrza Miasta Brodnicy o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku,
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od VI Sesji ( Przewodniczący Komisji ),
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe, o stwierdzonych w nich nieprawidłowościach i podjętych w związku z tym działaniach
10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta
11. Rozpatrzenie projektów w sprawie:
a/ powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Brodnicy,
b/ wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brodnicy,
c/ zmian w budżecie miasta na 2007r.
d/ określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnica,
e/ warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
f/ ustalenia cen za korzystanie z szaletów miejskich,
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania,
h/ przejęcia i zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych,
i/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 2281/15 o pow. 0,0145 ha położonej w Brodnicy przy ul. Jana Pawła II,
j/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 105/32 o pow. 0,2705 ha położonej w Brodnicy przy ul. Sybiraków,
k/ sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w Brodnicy, w budynkach przy ul. Kamionka 15, Gen. J. Hallera 6 i Duży Rynek 1,
l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru na zapleczu ulic: Żwirki i Wigury oraz Ogrodowej,
ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla o

źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 569

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.