baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Kolejna szansa na pracę

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy realizowane są kolejne programy, które aktywizują zawodowo różne grupy osób bezrobotnych, a pośrednio także służą wszystkim mieszkańcom rozwoju.
Pierwsza grupa zadań finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i zwišzana z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego ( ZPORR). Rozpoczęto realizację działania w sektorze 1.2 , które adresowane są do ludzi młodych, do 25 roku życia.
- Na aktywizację młodych przeznaczamy 1 milion 200 tysięcy złotych. jest to spora kwota, zważywszy, że podobną sumą dysponuje PUP w Toruniu. Ponad 300 osób będzie mogło zyskać zatrudnienie na stażach, skorzystać z zatrudnienia subwencjonowanego albo przygotowania zawodowego- informuje Adam Lewicki, dyrektor PUP w Brodnicy.
Podobne formy zatrudnienia dostępne będš dla około 200 osób długotrwale bezrobotnych. Zapewnia to działanie 1.3 ZPORR, na które w PUP w Brodnicy przeznaczy się 800 tysięcy złotych.
Dwa miliony złotych na aktywizację bezrobotnych w ramach EFS to nie koniec starań PUP o dodatkowe środki.
- Już niebawem spodziewamy się kolejnych funduszy, które umożliwiš aktywizację osób, które same chcą organizować sobie miejsce pracy. Poza pomocą przy samozatrudnieniu, będziemy też mogli pomóc pracodawcom, którzy doposażając firmę będš tworzyć nowe miejsca pracy- mówi Adam Lewicki.
Równolegle z możliwościami , które daje Europejski Fundusz Społeczny, pojawiły się inne możliwości w ramach programów PFARE. Choć Polska jest już krajem UE, to ze spóźnieniem napływające środki przedakcesyjne, dopiero obecnie pozwolą na realizację wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć , dostosowujšcych nasz rynek pracy do europejskiego. W końcu maja br. rusza kurs " Robotnik budowlany elementów wykończeniowych" , w czerwcu osoby bezrobotne mogą wziąć udział w kursie zawodowym na stolarza meblowego. W każdej z dwu grup jest 20 miejsc. Uczestnicy kursu dostają stypendium, zwrot kosztów dojazdu oraz katering w czasie szkolenia. Praktyki zawodowe kursanci odbywać będą na terenie Brodnicy u pracodawców, którzy są zainteresowani zatrudnieniem specjalistów w tych właśnie zawodach. Dla osób kończących kursy jest więc duża szansa na późniejsze zatrudnienie.

Bezpieczna dolina- to nazwa programu, który prowadzony przez PUP w Brodnicy, ma pomóc bezrobotnym w zdobyciu pracy, a jednocześnie służyć będzie mieszkańcom powiatu brodnickiego.
Program " Bezpieczna dolina", stworzony w PUP w Brodnicy wiąże aktywizację bezrobotnych z realizacją celów społecznych. PUP sfinansuje zatrudnienie 48 bezrobotnych przy naprawie i konserwacji urządzeń melioracyjnych .
- Od kilku lat tereny położone nad rzeką Drwęcą , zwykle wczesną wiosną zagrożone są powodzoą . Wylewanie rzeki jest dokuczliwe dla mieszkańców Brodnicy i innych miejscowości w dolinie Drwęcy. Naprawa urządzeń melioracyjnych, konstrukcji przeciwpowodziowych to szansa na zminimalizowanie zagrożenia powodz

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 3158

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.