baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Po sesji

30 czerwca na XXXI sesji obradowali radni Rady Powiatu. Sesję zdominowały sprawy budżetowe. Uchwalono Program Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, które prowadzą na terenie powiatu działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami. Radni zapoznali się z sytuacją SP ZOZ i sprawozdaniem z działalności Brodnickiego Centrum Caritas, które przedstawił ks. dyr. Grzegorz Bogdan.

Budżet . Finanse
Zmiany w planie budżetowym Powiatu związane były m.in. ze zwiększeniem dotacji celowych , które trafiły do powiatu brodnickiego po decyzjach Wojewody i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wydatkach Powiatu uwzględniono m.in. dodatkowe zadania remontowe w placówkach oświatowych. Ze środków własnych Powiatu wykonane będą remonty dwóch łazienek uczniowskich w I LO ( 40 tysięcy złotych) oraz sanitariatu męskiego w budynku głównym Zespołu szkół Zawodowych ( 56 tysięcy złotych) . W czasie wakacji malowane będą sale lekcyjne w szkole specjalnej, w regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wykoanana będzie dokumentacja budowlana inwestycji związanej z przeniesieniem kotłowni i wewnętrznych sieci ciepłowniczych.
Radni uchwalili także zmiany w warunkach pracy i płacy Powiatowe Rzecznika Konsumentów i pracowników Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego.
Stypendia dla uczniów i studentów.
Radni RP przyjęli regulaminy przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgiomnazjalnych i studentów z powiatu brodnickiego. Uchwalone regulaminy pozwolą skorzystać młodzieży z przeznaczonych na te cele funduszy unijnych.
Stypendia finansowane z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego przyznawane były już w roku minionym. W nowym roku szkolnym 2005/2006 starostwo kontynuować będzie realizację programu " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", co oznacza, uczniowie i studenci z powiatu brodnickiego nadal otrzymywać będą stypendia socjalne.
Pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Zadanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Brodnicy powierzone zostało stowarzyszeniu CARITAS.W hostelu znajdują opiekę i pomoc osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, np. bez dachu nad głową. Decyzję o skierowaniu do OIK wydaje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie wywiadu środowiskowego. Siedmiodniowy pobyt osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej finansowany jest przez Powiat. Dalsza opieka uzależniona jest od decyzji gminy, w której zameldowana jest osoba potrzebująca pomocy.
Zmiany w planie wydatków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2005.
Zwiększono środki przeznaczone na likwidację barier architektonicznych oraz dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych .
Sytuacja SP ZOZ
Marek Nowak, Dyrektor SP ZOZ omówił sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Brodnicy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. i sytuację zakładu w

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 864

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.