baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > XXXII sesja Pady Powiatu

16 sierpnia br, na pierwszej, po wakacyjnej przerwie, sesji radni Powiatu podjęli kilka ważnych uchwał.
Bez zastrzeżeń przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, wprowadzono zmiany do budżetu na rok bieżący i Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego, a także zmiany w planie budżetowym i zadaniach realizowanych z PFRON.

Zdecydowano także o utworzeniu w Brodnicy od 1 września br. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła ta uzupełnia ofertę kształcenia specjalnego w naszym powiecie, określonej grupie młodzieży dając szansę na kontynuowanie nauki. Dotąd takiej możliwości nie było. Młodzież kończąca gimnazjum specjalne, nie miała szans na włączenie się w życie zawodowe i społeczne. Szkoła finansowana będzie z subwencji oświatowej.
Na sesji RP obecny był także Marek Nowak, dyrektor SP ZOZ, który omówił przedstawiony do zaopiniowania przez radnych projekt Programu Restrukturyzacyjnego ZOZ w Brodnicy. Projekt prezentuje słabe i mocne strony SP ZOZ oraz działania zmierzające do unormowania gospodarki finansowej i modernizacji szpitala, dostosowywania go do norm unijnych. Dokument , który zyskał pozytywna opinię radnych, będzie punktem wyjścia w rozmowach z bankami na temat kredytowania ZOZ.

Odpowiadając na pytania radnych dyr. M. Nowak wyjaśnił wątpliwości na temat obecnej kondycji szpitala i planów na przyszłość. Stwierdził, że korzystne jest kontynuowanie współpracy z Grudziądzem
- Szpital w Brodnicy być musi i to nie ulega wątpliwości, natomiast o formach jego istnienia zadecydują radni. Dotąd ustalił się korzystny dla wszystkich podział kompetencji. Mieszkańcy powiatu brodnickiego mogą korzystać ze specjalistycznej oferty grudziądzkiej, np. pracowni mikrobiologicznej , a szpital jest systematycznie modernizowany i doposażony. Do Brodnicy przywieziono pralnice, wyposażenie karetek, sprzęt medyczny. W obiektach szpitalnych działają już poradnie i gabinety specjalistyczne, które powstały m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków powiatowych. Wsparcie Powiatu pozwoliło także wymienić część okien w budynku głównym, w szpitalu wyremontowano też trakty komunikacyjne.

Jeśli radni zdecydują o kontynuacji współpracy z Grudziądzem, brodnicki szpital czekają dalsze zmiany, m.in. kontynuowanie komputeryzacji placówki. Ważne dla przyszłości szpitala jest nowoczesny ośrodek ratownictwa medycznego, możliwość szybkiego diagnozowania na internie oraz modernizacja ginekologii i bloku operacyjnego- odpowiadał M. Nowak.

Wyjaśniano także sprawę żywienia w szpitalu. Na polecenie dyrektora sprawdzane są uwagi na temat jakości posiłków , zgłoszone w artykule lokalnej gazety.

W wolnych wnioskach i interpelacjach radna Jadwiga Wojciechowska zgłosiła potrzebę interwencji w sprawie zabytków przyrody w powiecie. Niektóre wsp

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 910

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.