baner Baner

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Bezpieczeństwo w powiecie

Komendanci : Powiatowej Policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformowali radnych o stanie bezpieczeństwa Powiatu Brodnickiego.
Komendant Andrzej Rogalski, który przekazał sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, informował, że w porównaniu z rokiem 2002 zmniejszyła się liczba kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Działania prewencyjne Policji zmierzały do ograniczenia liczby czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, a w szczególności przestępstw groźnych dla życia i zdrowia oraz do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych na terenie powiatu ( w roku 2004 - 944 zdarzenia drogowe, w 2003 - 821 zdarzeń ( wypadki i kolizje) .
Głównymi przyczynami wypadków drogowych, wg policyjnych statystyk są: nadmierna prędkość, wymuszanie i nietrzeźwi kierowcy.
W 2004 roku policjanci z KPP w Brodnicy zatrzymali 126 uprawnień do kierowani pojazdami, w tym za jazdę po spożyciu alkoholu - 122. Do Sądu rejonowego w Brodnicy skierowano 33 wnioski o ukaranie za kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu.
Jednym z realizowanych przez KPP zadań było ograniczanie przestępczości, związanej z kradzieżami pojazdów i włamaniami do samochodów ( w 2004 r. ujawniono 13 pojazdów)
Podejmowane przedsięwzięcia spowodowały ograniczenia przestępczości na terenie powiatu brodnickiego w stosunku do 2003r. W sprawozdaniu stwierdza się, ze nadal niepokojącym jest problem rozpowszechniania środków odurzających wśród młodzieży.
Za największy sukces Komendant KPP w Brodnicy uważa, ze wg badan ankietowych, przeprowadzonych na terenie powiatu przez Zespół ds. zarządzania jakością z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, większość mieszkańców naszego powiatu deklaruje, ze czuje się bezpiecznie w miejscu swego zamieszkania.
Marek Wałdowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w informacjach o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Brodnickiego za rok 2004 stwierdza : "zauważalny spadek ilości zdarzeń w porównaniu z rokiem ubiegłym". Strażacy interweniowali w 396 zdarzeniach, w roku 2003- ( o 106 zdarzeń więcej ). Zdecydowanie mniej było fałszywych alarmów, mniej też wyjazdów do tzw. "wypalania traw" .
Komendant PPSP stwierdził, że stale poprawia się wyposażenie straży, jednak potrzeby nadal są duże.
Zbigniew Ulicz, Powiatowy Lekarz Weterynarii, w podsumowaniu swojego sprawozdania na temat działalności Inspekcji Weterynaryjnej w powiecie, stwierdził, że sytuacja " epizootyczna w powiecie jest zadowalająca".
Witold Sosnowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w swoim sprawozdaniu stwierdzał, że w roku 2004, (...) nie zanotowano na terenie powiatu żadnej katastrofy budowlanej, spowodowanej zaniedbaniami osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, bądź zastosowaniem

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 2112

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.