baner Baner

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ Zarząd Powiatu w Brodnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
1.Lokal użytkowy Nr 1 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni łącznej
270,50 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym we wsi Radoszki gmina
Bartniczka na działce nr 349/1 o pow. 0,2600 ha zapisanej w księdze wieczystej
KW Nr 13662 wraz z ułamkową częścią gruntu.
Lokal przeznaczony jest do zbycia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza zbycia wynosi 115 000,00 zł
/na podst.art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nieruchomość
zwolniona jest z podatku VAT/
2.Lokalu mieszkalnego Nr 2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni
łącznej 78,90m2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym we wsi
Radoszki gmina Bartniczka na działce nr 349/1 o pow. 0,2600 ha zapisanej w
księdze wieczystej KW Nr 13662 wraz z ułamkową częścią gruntu. Lokal
przeznaczony jest do zbycia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza zbycia wynosi 25 000,00 zł
/na podst.art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług nieruchomość
zwolniona jest z podatku VAT/

3.Lokalu mieszkalnego Nr 3 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni
łącznej 90,10 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym we wsi
Radoszki gmina Bartniczka na działce nr 349/1 o pow. 0,2600 ha zapisanej w
księdze wieczystej KW Nr 13662 wraz z ułamkową częścią gruntu. Lokal
przeznaczony jest do zbycia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza zbycia wynosi 27 000,00 zł
/na podst.art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług nieruchomość
zwolniona jest z podatku VAT/

4.Lokalu mieszkalnego Nr 4 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni
łącznej 37,20 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym położony we wsi Radoszki
gmina Bartniczka na działce nr 349/1 o pow. 0,2600 ha zapisanej w księdze
wieczystej KW Nr 13662 wraz z ułamkową częścią gruntu. Lokal przeznaczony
jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena zbycia wynosi 12 000,00 zł
/na podst.art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług nieruchomość
zwolniona jest z podatku VAT/

Ponadto informuję, że pierwszeństwo w nabyciu ogłoszonych nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 wyżej cytowanej ustawy przysługuje:
- osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie tych
nieruchomości z mocy tejże ustawy lub odrębnych ustaw,
- jest poprzednim właścicielem zbywanych nieruchomości pozbawionych prawa
własności tej nieruchomości prz

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1133

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.