baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie realizacji zadań Powiatu Brodnickiego w 2006 r

Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brodnickiego w 2006 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 876, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w „Programie współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, który przyjęty został uchwałą Nr XXXVIII/182/2005 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2006 roku organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Powiatu Brodnickiego w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się podmioty realizujące te zadania, terytorialnie i merytorycznie owiadające zakresowi działania Powiatu Brodnickiego.
4. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
5. Dotacje na dofinansowanie realizacji zadania będą udzielane wyłącznie na zadania przekraczające obszar działania jednej gminy.
II. Rodzaj zadań
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2006 w zakresie następujących zadań własnych powiatu:
1. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY.
Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące:
- ochrony dziedzictwa kulturowego,
- edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- promocji osiągnięć lokalnych twórców, w tym twórców ludowych,
- rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- promocji Powiatu Brodnickiego,
Zadanie, może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1) organizacja lub uczestnictwo w przeglądach, koncertach, festiwalach, imprezach plenerowych, sesjach i konferencjach popularno-naukowych, itp.;
2) organizacja lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycje narodowe oraz ludowe,
3) organizacja warsztatów artystycznych zespołów i wykonawców amatorskiego ruchu artystycznego w celu doskonalenia poziomu artystycznego i repertuarowego oraz uzupełniania strojów i instrumentów muzycznych.
2. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące:
- masowego ruchu sportowego i rekreacyjnego,
- ruchu sportowego, głównie dzieci i młodzieży,
- upowszechniania dyscyplin sportowych ogólnorozwojowych oraz cieszących się największą popularnością, w tym głównie: lekkiej atletyki, gimnastyki, gier zespołowych, itp.
- upowszechniania dyscyplin rekreacyjnyc

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1298

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.