baner Tablice2

AKTUALNOŚCI > Starostwo Powiatowe > Sesja Rady Powiatu

30 maja obradowali radni Rady Powiatu. W czasie sesji przyjęto sprawozdania o stanie bezpieczeństwa powiatu w roku 2005, powołano dwa publiczne licea dla dorosłych.
Komendant KPP w Brodnicy, w sprawozdaniu z działalności KPP w Brodnicy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli w 2005 r wskazywał, że podejmowane przedsięwzięcia prewencyjne, operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo- śledcze spowodowały, że w porównaniu z rokiem poprzednim, udało się ograniczyć przestępczość.
- W dalszym ciągu niepokojącym pozostaje problem rozpowszechniania środków odurzających wśród młodzieży. Problem ten traktowano jako priorytetowy, jednak osiągnięte wyniki nadal nie są zadawalające , zarówno w odniesieniu do ilości wszczętych postępowań, jak i ustalonych podejrzanych - wskazywano w podsumowaniu raportu Policji.
W analizie roku 2005 w zakresie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych , Marek Wałdowski, komendant PPSP stwierdza, że w porównaniu z rokiem 2004, wystąpiło o 148 zdarzeń więcej, w tym 113 przypadków stanowiły pożary. W zakresie analizowania i rozpoznawania zagrożeń nie ujawniono nowych istotnych zjawisk , które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska naturalnego, poza dwoma przypadkami w oddawanych do użytku nowych obiektach.
Mirosław Grafiński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił radnym ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie brodnickim w 2005r i stwierdził, że „ sprawowanie przez PIS zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego przyczyniło się do poprawy sytuacji sanitarnej(…) choć stan wielu obszarów nie jest w pełni zadawalający”
W dyskusji radni interesowali się stanem sanitarnym w brodnickim szpitalu.
Zdecydowanie poprawiła się sytuacja w zakresie sterylizacji. Dostosowano do obowiązujących norm kwestię komunikacji w szpitalu, oddzielenia dróg wewnątrzszpitalnych od tych, z których korzystają osoby z zewnątrz- informował Mirosław Grafiński.
Powiat systematycznie przekazuje dla szpitala pieniądze, które m.in. pozwalają na realizację zaplanowanych wcześniej remontów i modernizacji. Celem głównym jest stopniowe dostosowywanie szpitala do obwiązujących standardów.
- W szpitalu trwa obecnie modernizacja oddziału wewnętrznego, najważniejszym zadaniem na ten rok będzie remont w pomieszczeniach o. ginekologicznego i przygotowanie oddziału intensywnej terapii. Plany remontowe obejmują także przygotowanie oddziału opieki długoterminowej w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym , przy ul. Wyspiańskiego. – mówił Piotr Jaskólski, z-ca dyr. szpitala.
Dyrektor Jaskólski poinformował także, że lekarze w szpitalach grudziądzkim i brodnickim solidaryzują się ogólnopolskim wystąpieniem lekarzy, jednak nie strajkują. Pacjenci przyjmowani są w zwykłym trybie.
Radni przyjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie, zdecydowali o utworzeniu LO Dla Dorosłych oraz Uzupełniającego LO dla Doros

źródło: Starostwo Powiatowe

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 498

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.