MOJA

Wiadomości lokalne, Urząd Miejski

Bądź na bieżąco, zamów aktualności na E-MAIL

W sumie newsów w kategori "Urząd Miejski" 3427, jesteś na stronie 228 z 229


<<< | < | >|>>>
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > VIII Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 557
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > O nowym rozkładzie jazdy pociągów

W Kujawsko-Pomorskiem trwają konsultacje dotyczące nowego kolejowego rozkładu jazdy na liniach obsługiwanych przez składy spalinowe. Spotkanie konsultacyjne odbyły się już w Cekcynie w powiecie tucholskim oraz w Lipnie i Chełmży. 23 lipca na temat rozkładu jazdy pociągów dyskutowano ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 825
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Orkisz warty poznania

Międzynarodowemu Jarmarkowi Ekologicznemu "Jarmarkowi z królewną Anną " Brodnica 2007 , który zaplanowano na 29 lipca towarzyszyć będą warsztaty "Pszenica orkisz i inne gatunki zbóż ważne dla środowiska i człowieka kiedyś i dziś", zorganizowane 28 lipca w Pokrzydowie przez Oddział ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 603
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Orkisz warty poznania

Międzynarodowemu Jarmarkowi Ekologicznemu "Jarmarkowi z królewną Anną " Brodnica 2007 , który zaplanowano na 29 lipca towarzyszyć będą warsztaty "Pszenica orkisz i inne gatunki zbóż ważne dla środowiska i człowieka kiedyś i dziś", zorganizowane 28 lipca w Pokrzydowie przez Oddział ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1036
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Przed reformą organizacyjną służb skarbowych i celnych

Władze miasta zabiegają o utworzenie w Brodnicy Urzędu Krajowej Administracji Skarbowej W Urzędzie Miejskim w Brodnicy 4 lipca odbyło się w tej sprawie spotkanie burmistrza Wacława Derlickiego z dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Starostą Brodnickim oraz Tadeuszem Kurosiem Rzecznikiem ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1273
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sądy czekają na ławników

31 grudnia 2007r. upływa kadencja ławników do sądów rejonowych oraz do sądów okręgowych. W myśl art. 163. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku, w którym ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1301
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Powitanie lata w Brodnicy

Z zespołem Perfekt i Norbi brodniczanie będą bawić się na imprezie „Powitanie lata”. Impreza odbędzie się 19 maja 2007 r. na Przedzamczu przy ul. Zamkowej 1.Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Brodnicy i firma "Live" z Warszawy. - „Powitanie ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1165
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sesja z absolutorium

Sesja przebiegać będzie według następującego porządku

1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie quorum

b/ powołanie sekretarza

2.. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej

4. Informacja z wykonania zadań za rok 2006 Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta od V ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 560
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Na kulturę i ochronę zabytków

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykonania zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, odpowiadających zadaniom określonym w „Programie działań na 2007 r.”, przyjętym ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1170
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sesja z absolutorium

Sesja przebiegać będzie według następującego porządku

1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie quorum

b/ powołanie sekretarza

2.. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej

4. Informacja z wykonania zadań za rok 2006 Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta od V ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 669
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Na kulturę i ochronę zabytków

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w 2007 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1179
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Miasto wspomaga i nagradza sportowców

Co roku w budżecie miasta rezerwuje się duże pieniądze na rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Brodnicy. W ten sposób władze miasta dbają o wszystkich brodnickich sportowców. Natomiast tych najlepszych, zwycięzców zawodów różnej rangi, brodnicki samorząd honoruje nagrodami, ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1187
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Przed zmianą obwodów brodnickich szkół

Gmina Brodnica wypowiedziała władzom miasta porozumienia w sprawie finansowania pobytu uczniów z terenów gminy w brodnickich szkołach.

Oznacza to, że dotychczasowa umowa, zawarta z inicjatywy gminy 12 marca 1999 roku, o współdziałaniu gminy i miasta przy ustaleniu obwodów publicznych szkół podstawowych ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 2185
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Koncepcja rozwoju sieci drogowej miasta

W Urzędzie Miejskim w Brodnicy 10 stycznia odbyły się spotkania z autorami projektu „Koncepcji rozwoju sieci drogowej miasta Brodnicy”. Profesor Tomasz Szczuraszek, dr inż. Jan Kępa i dr inż. Grzegorz Bebyn z Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1324
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Dotacje na sport w 2006 r.

Burmistrz Miasta rozstrzygnął konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 r. Oferty można było składać od 10.11.2005 r. do 2.01. 2006 r. Złożone zostały 42 oferty, z czego na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 693

Urząd Miejski&strona=227">POPRZEDNIA