Szkolenia

Wiadomości lokalne, Urząd Miejski

Bądź na bieżąco, zamów aktualności na E-MAIL

W sumie newsów w kategori "Urząd Miejski" 3601, jesteś na stronie 240 z 241


<<< | < | >|>>>
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Powitanie lata w Brodnicy

Z zespołem Perfekt i Norbi brodniczanie będą bawić się na imprezie „Powitanie lata”. Impreza odbędzie się 19 maja 2007 r. na Przedzamczu przy ul. Zamkowej 1.Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Brodnicy i firma "Live" z Warszawy. - „Powitanie ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1222
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sesja z absolutorium

Sesja przebiegać będzie według następującego porządku

1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie quorum

b/ powołanie sekretarza

2.. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej

4. Informacja z wykonania zadań za rok 2006 Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta od V ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 619
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Na kulturę i ochronę zabytków

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykonania zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, odpowiadających zadaniom określonym w „Programie działań na 2007 r.”, przyjętym ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1241
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Sesja z absolutorium

Sesja przebiegać będzie według następującego porządku

1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie quorum

b/ powołanie sekretarza

2.. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej

4. Informacja z wykonania zadań za rok 2006 Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta od V ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 698
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Na kulturę i ochronę zabytków

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w 2007 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1236
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Miasto wspomaga i nagradza sportowców

Co roku w budżecie miasta rezerwuje się duże pieniądze na rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Brodnicy. W ten sposób władze miasta dbają o wszystkich brodnickich sportowców. Natomiast tych najlepszych, zwycięzców zawodów różnej rangi, brodnicki samorząd honoruje nagrodami, ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1260
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Przed zmianą obwodów brodnickich szkół

Gmina Brodnica wypowiedziała władzom miasta porozumienia w sprawie finansowania pobytu uczniów z terenów gminy w brodnickich szkołach.

Oznacza to, że dotychczasowa umowa, zawarta z inicjatywy gminy 12 marca 1999 roku, o współdziałaniu gminy i miasta przy ustaleniu obwodów publicznych szkół podstawowych ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 2266
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Koncepcja rozwoju sieci drogowej miasta

W Urzędzie Miejskim w Brodnicy 10 stycznia odbyły się spotkania z autorami projektu „Koncepcji rozwoju sieci drogowej miasta Brodnicy”. Profesor Tomasz Szczuraszek, dr inż. Jan Kępa i dr inż. Grzegorz Bebyn z Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1390
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Dotacje na sport w 2006 r.

Burmistrz Miasta rozstrzygnął konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 r. Oferty można było składać od 10.11.2005 r. do 2.01. 2006 r. Złożone zostały 42 oferty, z czego na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 729
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Zarzšdzenie Burmistrza Brodnicy z dnia 1.07.2005

Zarzšdzenie Nr 198/05
Burmistrza Miasta Brodnicy
z dnia 1 lipca 2005r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 2784
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 1.07.2005

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 198/05 Burmistrza Miasta Brodnicy z dnia 1 lipca 2005r.
Burmistrz Miasta Brodnicy
Ogłasza O
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005.
.I Rodzaj zadania: ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1418
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 1.07.2005

Załącznik nr 2
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
Składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873)
Organizacja czytelni dla osób słabo widzących z użyciem ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1913
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > KALENDARZ IMPREZ LIPIEC - SIERPIEŃ 2005

1-3.07 BRODNICKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE "PERYFERIA"

pod honorowym patronatem Burmistrza Brodnicy

org. Brodnicki Dom Kultury, Muzeum w Brodnicy

1.07

godz. 18.00 Oficjalne otwarcie BRODNICKICH KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH "PERYFERIA"

- wernisaż fotografii: "Kontrasty" Kariny Kubiak i "Sztuka spojrzeń" Darka Grożyńskiego

miejsce: Brodnicki Dom ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 2728
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > XXX Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art.20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzšdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŸn. zm.) zapraszam na XXX Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 16.06.2005r. o ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1687
AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > Podtopienie Brodnicy - kalendarium

17 marca 2005 r.
-Woda raptownie spływa z terenu Karbowa i podtapia:

*Samindruk tworząc wyrwy w ulicy Północnej i skarpie zakładów Samindruk. Wyrywa kable sieci energetycznej na terenie zakładu.

*Podtapia pobocze przy ulicy Sikorskiego zagrażając zniszczeniem jezdni na drodze nr ... [więcej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.01.1970, 01:00 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 1171

Urząd Miejski&strona=239">POPRZEDNIA