Wiadomo禼i lokalne, Urz眃 Miejski

B眃 na bie勘co, zam體 aktualno禼i na E-MAIL

W sumie news體 w kategori "Urz眃 Miejski" 3364, jeste na stronie 1 z 225


<<< | >|>>>
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > 3 x Bezpiecze駍two

Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy oraz Burmistrz Brodnicy, zaprasza przedstawicieli lokalnej spo砮czno禼i, na debat spo砮czn, podczas kt髍ej poruszone zostan tematy zwi眤ane z bezpiecze駍twem os骲 starszych. Debata odb阣zie si 29 listopada 2018 roku o godz. 11.00, w Sali Wielkiej Pa砤cu Anny ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 16.11.2018, 14:51 , Komentarzy: 1, wy秝ietle: 64
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Krew dla Niepodleg砮j

"KREW DLA NIEPODLEGJ" to akcja kierowana nie tylko do harcerzy, lecz do wszystkich mieszka馽體 miasta i powiatu jak i odwiedzaj眂ych nasze miasto. ZHP Hufiec Brodnica proponuje 秝i阾owanie 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodleg硂禼i w wyj眛kowy spos骲. Razem mo縠my pom骳 wielu potrzebuj眂ym. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 10:01 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 127
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > I sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Komisarz Wyborczy w Toruniu, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018r. zwo砤 pierwsz sesj nowo wybranej Rady Miejskiej w Brodnicy. I sesja Rady Miejskiej w Brodnicy odb阣zie si 20 listopada 2018 roku o godzinie 13.00. Porz眃ek obrad przedstawia si nast阷uj眂o:
1. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 15.11.2018, 10:00 , Komentarzy: 8, wy秝ietle: 763
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Zapraszamy na XXVIII Dni Kultury Chrze禼ija駍kiej

XXVIII Dni Kultury Chrze禼ija駍kiej pod has砮m "POWSTA Z GROBU NA TWE WDNE SWO" Brodnica, 18-30.11.2018 r.

Harmonogram

18.11.2018 r.
9.30 - ko禼i蟪 farny Msza 秝. inauguruj眂a XXVII Dni Kultury Chrze禼ija駍kiej z udzia砮m Miejskiego Ch髍u Canto Grazioso

19.11.208 ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 14.11.2018, 10:21 , Komentarzy: 5, wy秝ietle: 239
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Od 1 grudnia br. zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej

ZUS Oddzia w Toruniu wraz ze wszystkimi podleg硑mi jednostkami terenowymi tj. w plac體kach ZUS we W硂c砤wku, Grudzi眃zu, Brodnicy, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz w Rypinie od 19 listopada do 30 listopada uruchamia dla wszystkich zainteresowanych lekarzy oraz asystent體 medycznych:
1. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 13.11.2018, 10:39 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 326
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Zosta potencjalnym dawc

Fundacja DKMS (o秗odek dawc體 krwiotw髍czych kom髍ek macierzystych) zwr骳i砤 si w pa糳zierniku br. do burmistrza Brodnicy o pomoc w rozpropagowaniu akcji dedykowanej 3-letniemu Kacperkowi z Brodnicy oraz wszystkim chorym na nowotwory krwi.
Akcja polega na zarejestrowaniu si jako potencjalny dawca szpiku. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 08.11.2018, 22:58 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 222
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Patriotyzm szlachty w Panu Tadeuszu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza na wyk砤d dr. Marcina Lutomierskiego – wyk砤dowcy UMK w Toruniu oraz Szko硑 Wy縮zej im. Paw砤 W硂dkowica w P硂cku pt. Patriotyzm szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Spotkanie zorganizowane w ramach obchod體 100-lecia ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 07.11.2018, 10:02 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 128
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Zapisz si na darmowe szkolenia komputerowe!

Bezp砤tne szkolenia informatyczne skierowane s do os骲 powy縠j 25. roku 縴cia. Ka縟y uczestnik wybiera 2 tematy szkole, 潮cznie 25 godzin:
- MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI,
- DZIAM W SIECIACH SPOCZNOIOWYCH ( NP. FACEBOOK ),
- RODZIC W INTERNECIE, ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 07.11.2018, 09:53 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 176
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Otwarte zawody strzeleckie

Z okazji obchod體 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodleg硂禼i 10 listopada 2018 r. zapraszamy wszystkich ch阾nych na otwarte zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Brodnicy. Zawody w konkurencji Karabin Sportowy odb阣 si w dwu kategoriach: juniorzy – uczniowie szk蟪 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 05.11.2018, 10:12 , Komentarzy: 1, wy秝ietle: 367
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Koncert na 100-lecie odzyskania przez Polsk niepodleg硂禼i

4 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w ko禼iele pw. Jezusa Mi硂siernego w Brodnicy odb阣zie si koncert patriotyczny na 100-lecie odzyskania przez Polsk niepodleg硂禼i i 40-lecie pontyfikatu 秝. Jana Paw砤 II w wykonaniu Orkiestry Symfonik體 Bydgoskich i Ch髍u Akademickiego UMK ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 02.11.2018, 09:46 , Komentarzy: 1, wy秝ietle: 508
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Prace spo砮czne skazanych

W porozumieniu i na podstawie opinii Prezesa S眃u Rejonowego w Brodnicy, Urz眃 Miejski w Brodnicy aktualizuje wykaz podmiot體, w kt髍ych wykonywana jest kara ograniczenia wolno禼i i praca spo砮cznie u縴teczna. Okre秎enie "podmiot" oznacza plac體ki o秝iatowo-wychowawcze, plac體ki s硊縝y zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 02.11.2018, 09:45 , Komentarzy: 2, wy秝ietle: 792
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Wszystkich i阾ych - kursy autobus體

W zwi眤ku ze zbli縜j眂ym si 秝i阾em miejskie s硊縝y porz眃kowe uruchamiaj od najbli縮zej 秗ody dodatkowe miejsca parkingowe dla os骲 odwiedzaj眂ych cmentarze. Miejsca do parkowania oznakowane b阣 dodatkowymi znakami informacyjnymi. Powstan one na placu pomi阣zy cmentarzem parafialnym, a cmentarzem komunalnym. Dost阷ny jest ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 01.11.2018, 10:33 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 623
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Porozumienie ws. budowy dr骻 - wideo

W pi眛ek Burmistrz Brodnicy Jaros砤w Radacz podpisa porozumienie z W骿tem Gminy Brodnica Edwardem kaszewskim podpisa porozumienie w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych oraz bie勘cego utrzymania niekt髍ych dr骻 miejskich. Podpisane porozumienie to gwarancja dalszej wsp蟪pracy obydwu naszych samorz眃體 i co wa縩e szansa ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 30.10.2018, 09:38 , Komentarzy: 19, wy秝ietle: 1021
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Laury dla brodnickiego samorz眃u

Kampania "Zachowaj Trze紈y Umys" wpisa砤 si trwale w pejza dzia砤 profilaktycznych realizowanych w naszym mie禼ie. 23 pa糳ziernika br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby si uroczysty fina kampanii Zachowaj Trze紈y Umys 2018, prowadzony przez Jakuba Porad, dziennikarza TVN. W tym ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 30.10.2018, 07:09 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 386
AKTUALNOI > Urz眃 Miejski > Muzyczna propozycja na sobotnie popo硊dnie

Maja i Mat Kwiatkowscy oraz Brodnicki Dom Kultury zapraszaj 3 listopada do BDK na koncert, wpisuj眂y si w wydarzenia artystyczne realizowane w ramach miejskich obchod體 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodleg硂禼i. Koncert "Projekt Patriot - Diskopolis" rozpocznie si o godz. 17.00. ... [wi阠ej]

Dodano/zmodyfikowano: 30.10.2018, 06:31 , Komentarzy: 0, wy秝ietle: 159