BOBER
Sfinansowano: KW PSL

Formularz umożliwia przesłanie stanu wodomierzy
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy, ul. Ustronie 2A.

Wszelkie uwagi i zapytania można kierować tu >>>

 lub do Biura Obsługi Klienta MPWiK - 056 491 12 22


Imię: *
Nazwisko: *
Ulica i numer domu: *
Ulica (pobór wody):
Kod pocztowy i miejscowość:
Telefon: *
Numer licznika głównego: *
Stan wodomierza głównego: *
Numer licznika ogrodowego (jeśli dotyczy):
Stan wodomierza ogrodowego (jeśli dotyczy):
Data odczytu: *
Twój adres e-mail
 

* pola obowiązkowe