TK TECHNOLOGY Tablice2

AKTUALNOŚCI > Urząd Miejski > XX sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.
W związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021,
b) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brodnica.
6. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady MiejskiejArtur Dombrowski


źródło: Urząd Miejski

Dodano/zmodyfikowano: 14.01.2021, 17:55 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 415

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.