EKONKA

ANKIETA
Powi minut, odpowiedz na 5 prostych pyta. 
Czy masz jakie problemy przy korzystaniu ze strony Brodnica.net, jeli tak to jakie?
Jakie dziay mamy doda w najbliszym czasie?
Z jakich dziaw korzystasz najczciej?
Jak czsto odwiedzasz nasz stron?
Czy chciaby uczestniczy w rozbudowie i prowadzeniu Portalu?
DODATKOWE UWAGI