Sfinansowano: KW PSL

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA MIASTA BRODNICY


ODCZYTY dokonywane przez Straż Miejską w Brodnicy

Czujnik do monitoringu jakości powietrza (pyłomierza) SDL 607 jest urządzeniem do ciągłego i okresowego badania stężenia pyłów w zawieszonych o rozmiarach PM 10 i PM 2,5 za pomocą sensora laserowego.

źródło: UM Brodnicy

Pomiary na żywo AIRLY
Aktualizacja: 2018.04.09, stat: 6652