Dekada

baner CUK

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA MIASTA BRODNICY


ODCZYTY dokonywane przez Straż Miejską w Brodnicy

Czujnik do monitoringu jakości powietrza (pyłomierza) SDL 607 jest urządzeniem do ciągłego i okresowego badania stężenia pyłów w zawieszonych o rozmiarach PM 10 i PM 2,5 za pomocą sensora laserowego.

data
pomiaru
StarówkaOsiedle Morskie
Oko
Osiedle MichałowoOsiedle GrunwaldOsiedle GrażynyOsiedle Ustronie
5.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:76
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 53
Umiarkowany
godzina:20:30
pm10(µg/m³)
wynik:83
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 62
Dostateczny
godzina:20:45
pm10(µg/m³)
wynik:71
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik:61
Dostateczny
godzina:21:55
pm10(µg/m³)
wynik:113
Dostateczny
pm2,5(µg/m³)
wynik: 75
Dostateczny
godzina:21:10
pm10(µg/m³)
wynik:64
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 48
Umiarkowany
godzina:21:35
pm10(µg/m³)
wynik:66
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 51
Umiarkowany
godzina:21:25
6.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:73
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 55
Umiarkowany
godzina:18:15
pm10(µg/m³)wynik:87
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 65
Dostaeczny
godzina:18:35
pm10(µg/m³)wynik:68
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 63
Dostateczny
godzina:20;10
pm10(µg/m³)wynik:107
Dostateczny
pm10(µg/m³)
wynik: 71
Dostateczny
godzina:19:10
pm10(µg/m³)wynik:60
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 41
Umiarkowany
godzina:19;55
pm10(µg/m³)wynik:62
Umiarkowany
pm10(µg/m³)
wynik: 47
Umiarkowany
godzina:19;30
7.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:79
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 61
Dostateczny
godzina:20:35
pm10(µg/m³)wynik:93
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 69
Dostateczny
godzina:21;10
pm10(µg/m³)wynik:75
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 65
Dostateczny
godzina:21:55
pm10(µg/m³)wynik:116
Dostateczny
pm2,5(µg/m³)
wynik:74
Dostateczny
godzina:20:50
pm10(µg/m³)wynik:66
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 46
Umiarkowany
godzina:21:45
pm10(µg/m³)wynik:67
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 49
Umiarkowany
godzina:21:30
8.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:76
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 58
Umiarkowany
godzina:18:25
pm10(µg/m³)wynik:91
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 66
Dostateczny
godzina:18;45
pm10(µg/m³)wynik:67
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 55
Umiarkowany
godzina:19:55
pm10(µg/m³)wynik:110
Dostateczny
pm2,5(µg/m³)
wynik: 67
Dostateczny
godzina:19;00
pm10(µg/m³)wynik:62
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 43
Umiarkowany
godzina:19;30
pm10(µg/m³)wynik:64
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 46
Umiarkowany
godzina:19;15
9.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:64
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 49
Umiarkowany
godzina:19:15
pm10(µg/m³)
wynik:85
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 61
Dostateczny
godzina:19;35
pm10(µg/m³)
wynik:62
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 49
Umiarkowany
godzina:20;40
pm10(µg/m³)
wynik:97
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 60
Dostateczny
godzina:19;55
pm10(µg/m³)
wynik:57
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 37
Umiarkowany
godzina:20;20
pm10(µg/m³)
wynik:58
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 40
Umiarkowany
godzina:20;10
10.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:58
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 41
Umiarkowany
godzina:18;25
pm10(µg/m³)
wynik:67
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 46
Umiarkowany
godzina:18;40
pm10(µg/m³)
wynik:57
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 42
Umiarkowany
godzina:20;00
pm10(µg/m³)
wynik:86
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 57
Umiarkowany
godzina:19;00
pm10(µg/m³)
wynik:44
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 31
Dobry
godzina:19:25
pm10(µg/m³)
wynik:47
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 34
Dobry
godzina:19;10
11.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:50
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 36
Dobry
godzina:20;35
pm10(µg/m³)
wynik:61
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 39
Umiarkowany
godzina:20;50
pm10(µg/m³)
wynik:40
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 32
Dobry
godzina:21;55
pm10(µg/m³)
wynik:82
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 54
Umiarkowany
godzina:21:10
pm10(µg/m³)
wynik:38
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 29
Dobry
godzina:21;40
pm10(µg/m³)
wynik:40
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 30
Dobry
godzina:21;25
12.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:53
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 34
Dobry
godzina:18:25
pm10(µg/m³)
wynik:60
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 37
Umiarkowany
godzina:18:45
pm10(µg/m³)
wynik:43
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 33
Dobry
godzina:19:55
pm10(µg/m³)
wynik:78
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 51
Umiarkowany
godzina:19:00
pm10(µg/m³)
wynik:36
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 27
Dobry
godzina:19;30
pm10(µg/m³)
wynik:37
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 29
Dobry
godzina:19;15
13.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:50
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 31
Dobry
godzina:18:10
pm10(µg/m³)
wynik:62
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 38
Umiarkowany
godzina:18;25
pm10(µg/m³)
wynik:48
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 37
Umiarkowany
godzina:19;25
pm10(µg/m³)
wynik:76
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 53
Umiarkowany
godzina:18:40
pm10(µg/m³)
wynik:30
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 23
Dobry
godzina:19:10
pm10(µg/m³)
wynik:32
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik:26
Dobry
godzina:18;55
14.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:64
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 39
Umiarkowany
godzina:20;45
pm10(µg/m³)
wynik:69
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 43
Umiarkowany
godzina:20:25
pm10(µg/m³)
wynik:55
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 42
Umiarkowany
godzina:19;10
pm10(µg/m³)
wynik:88
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 63
Dostateczny
godzina:20:10
pm10(µg/m³)
wynik:42
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik:37
Umiarkowany
godzina:19;25
pm10(µg/m³)
wynik:47
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 39
Umiarkowany
godzina:19:40
15.12.2018pm10(µg/m³)
wynik:62
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 37
Umiarkowany
godzina:21:50
pm10(µg/m³)
wynik:66
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 44
Umiarkowany
godzina:21:35
pm10(µg/m³)
wynik:62
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 47
Umiarkowany
godzina:20:25
pm10(µg/m³)
wynik:96
Umiarkowany
pm2,5(µg/m³)
wynik: 66
Dostateczny
godzina:21:15
pm10(µg/m³)
wynik:49
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 39
Umiarkowany
godzina:20:40
pm10(µg/m³)
wynik:50
Dobry
pm2,5(µg/m³)
wynik: 42
Umiarkowany
godzina:20:55
źródło: UM Brodnicy

Pomiary na żywo AIRLY
Aktualizacja: 2019.10.15, stat: 13347