MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA MIASTA BRODNICY


Czujnik do monitoringu jakości powietrza (pyłomierza) SDL 607 jest urządzeniem do ciągłego i okresowego badania stężenia pyłów w zawieszonych o rozmiarach PM 10 i PM 2,5 za pomocą sensora laserowego.

MIEJSCA POMIARU NA TERENIE MIASTA BRODNICA

Data pomiaru
Starówka
Osiedle Morskie Oko
Osiedle Michałowo
Osiedle Grunwald
Osiedle Grażyny
Osiedle Ustronie
06.02.2017r.
PM 10 Dostateczny
PM 2,5 Bardzo zły
(13:25)
PM 10 Umiarkowany
PM 2,5 Bardzo zły
(12:15
PM 10 Dostateczny
PM 2,5 Bardzo zły
(12:30
PM 10 Zły
PM 2,5 Bardzo zły
(12:50
PM 10 Dobry
PM 2,5 Dostateczny
(13:10)
07.02.2017r. PM 10 Dobry
PM 2,5 Dobry
(08:10)
PM 10 Umiarkowany
PM 2,5 Dostateczny
(08:25)
PM 10 Bardzo zły
PM 2,5 Bardzo zły
(08:50)
PM 10 Zły
PM 2,5 Zły
(09:10)
PM 10 Dobry
PM 2,5 Dobry
(09:25)
08.02.2017r. PM 2,5 Dobry
PM 10 Umiarkowany
(07:45)
PM 2,5 Dostateczny
Pm 10 Dostateczny
(08:10)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
( 08:30)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(08:50)
Pm2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(09:30)
09.02.2017r. PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Umiarkowany
(07:50)
(PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Umiarkowany
(08:10)
PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Dostateczny
(08:25)
PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Dostateczny
(08:50)

PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(09:05)
10.02.2017r. PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Dostateczny
(13:40)
PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Zły
(11:20)
PM 2,5 Dostaeczny
PM 10 Umiarkowany
(10:30)
PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Umiarkowany
(12:40)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Umiarkowany
(13:10)
11.02.2017r. PM 2.,5 Dostateczny
PM 10 Dostateczny
(19:20)
PM 2,5 Zły
PM 10 Dostateczny
(19:35)
PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Dostaeczny
(20:25)
PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Zły
(19:50)
PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Dostateczny
(20:10)
12.02.2017r. PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Dostateczny
(20:10)
PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Dostateczny
(20:25)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(21:20)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(20:40)
PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Dostateczny
(21:00)
13.02.2017r PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Dostateczny
(12:31)
PM 2,5UMiarkowany
PM 10 Umiarkowany
(12:05)

PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Umiarkowany
(10:35)
PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Umiarkowany
(13:30)

PM 2,5 Umiarkowany
PM 10 Dobry
(11:00)
14.02.2017r PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(13:00)
PM Dostateczny
PM 10 Dostateczny
(13:25)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(12:15)
PM 2,5Dostateczny
PM 10 Zły
(13:40)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
09:35)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(09:50)
15.02.2017r PM 2,5Dostateczny
PM 10 Zły
(08:20)
PM 2,5Dostateczny
PM 10 Zły
(10:10)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(11:00)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(09:20)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(07:25)
PM 2,5Dostateczny
PM 10 Zły
(07:15)
16.02.2017r PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(07:50)
PM 2,5Dostateczny
Pm10 Zły
(08:30)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(10:15)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(12:15)
PM 2,5Dostateczny
PM 10 Dostateczny
(09:05)
PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Zły
(09:25)
17.02.2017r PM 2,5 Batdzo Zły
PM 10 Bardzo Zły
(11:30)
PM 2,5 Dostateczny
PM 10 Zły
(11:45)
PM 2,5Bardzo Zły
PM 10 Bardzo Zły
(12:26)
PM 2,5Bardzo Zły
PM 10 Bardzo Zły
(12:45)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(12:10)
PM 2,5 Zły
PM 10 Bardzo Zły
(13:40)
18.02.2017r PM 2,5 Zły
PM 10Bardzo Zły
(20:05)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(19:45)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(18:50)
PM 2,5Bardzo Zły
PM 10Bardzo Zły
(19:30)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(19:05)
PM 2,5Bardzo Złły
PM 10Bardzo Zły
(19:15)
19.02.2017r PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(21:45)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(21:30)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(20:30)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(21:20)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(20:45)
PM 2,5Dostateczny
PM 10 Zły
(21:00)
20.02.2017r PM 2,5Dostateczny
PM 10Umiarkowany
(12:15)
PM 2,5Umiarkoway
PM 10Umiarkowany
(11:20)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Umiarkowany
(13:00)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(11:40)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(12:30)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Doatateczny
(12:45)
21.02.2017r PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(14:15)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(12:00)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10 Dobry
(10:45)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10 Dobry
(12:30)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(13:10)
PM 2,5 Dobry
PM 10Umiarkowany
(13:40)
22.02.2017r PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(11:40)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(12:50)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10 Dobry
(09:00)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10 Dobry
(09:20)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(10:30)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(10:45)
23.02.2017r PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(10:15)
PM 2,5BardzoDob
PM 10 Dobry
(13:10)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(10:00)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(13:50)
PM 2,5BardzoDob
PM 10BardzoDob
(12:10)
PM 2,5 Dobre
PM 10BardzDob
(12:30)
24.02.2017r PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(09:30)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(11:10)
PM 2,5 Dobry
PM 10Umiarkowany
(11:40)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(12:20)
PM 2,5 Dobre
PM 10 Dobre
(13:00)
PM 2,5 Dobre
PM 10 Dobre
(13:20)
25.02.2017r PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(20:20)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Umiarkowany
(19:25)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(20:45)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(19:25)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(20:00)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(19:40)
26.02.2017r PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(17:40)
PM 2,5 Zły
PM 10 Dostateczny
(18:00)
PM 2,5 Zły
PM 10 Dostateczny
(17:20)
PM 2,5 Zły
PM 10 Zły
(18:15)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(18:45)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(18:25)
27.02.2017r M2,5Umiarkowany
PM 10Dostateczny
(11:15)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(13:45)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(11:50)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(13:15)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(10:30)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(10:45)
28.02.2017r PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(08:30)
PM2,Umiarekowany
PM 10 Umiarkowany
(10:10)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(09:30)
PM 2,5Dostateczny
PM 10Dostateczny
(12:15)
PM 2,5 Dobry
PM 10 Dobry
(12:50)
PM 2,5Umiarkowany
PM 10Umiarkowany
(13:15)


INTERPRETACJA POMIARU WYNIKÓW:

Polski indeks jakości powietrza PM 10
[ µg/m³]
PM 2,5
[ µg /m³]
BARDZO DOBRY 0–20 0-12
DOBRY 20-60 12-36
UMIARKOWANY 60-100 36-60
DOSTATECZNY 100-140 60-84
ZŁY 140-200 84-120
BARDZO ZŁY >200 >120
źródło: UM Brodnicy


Aktualizacja: 2017.10.12, stat: 5719