BRZOZY kalnedarze2021

Wystawy wrzesień 2020


WYSTAWY – wystawy wrzesień 2020 r.

MUZEUM W BRODNICY
Wystawy czasowe:
1. KRWAWA GWIAZDA NAD BRODNICĄ - Na ekspozycji zaprezentowane zostaną archiwalne dokumenty (karty pocztowe, fotografie, zdjęcia prasowe, broń itp.) oraz materiały i artefakty, zarówno te dostarczone przez mieszkańców Brodnicy, jak i wydobyte w trakcie działań eksploracyjnych, prowadzonych przez członków Stowarzyszenia Brodnickiej Grupy Eksploracyjno – Poszukiwawczej, partnera wydarzenia. Dopełnieniem wystawionych zbiorów będzie wydrukowana na planszach ekspozycja, pt. “Wojna Polsko – Bolszewicka na Kujawach i Pomorzu” (Za Termopile Starczą Wam Piersi Własne), która zostanie użyczona Muzeum w Brodnicy przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy.
2. SIGMUND LIPINSKY - prace genialnego rysownika i malarza, pochodzącego z Grudziądza, Sigmunda Lipinsky’ego.


Ekspozycje stałe
Spichlerz, ul. Św. Jakuba 1
1. Mezolityczni myśliwi z Mszana sprzed 10 000 lat.
2. Centrum Edukacji Ekologicznej.

Piwnice zamkowe, ul. Zamkowa 1
Region brodnicki w średniowieczu
Rzeźby i detale architektoniczne z kaplicy zamkowej

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY DLA ODWIEDZAJĄCYCH MUZEUM W BRODNICY, W CZASIE EPIDEMII COVID-19:
Do odwołania, na nasze ekspozycje wstęp ma ściśle określona liczba osób. Zwiedzający muszą mieć zakryte nosy i usta oraz zachowywać dwumetrowy dystans między sobą i personelem muzeum. Przy wejściu do wszystkich oddziałów muzeum należy dezynfekować ręce, poza tym, wszystkich rzeczy, których w muzeum można było dotychczas dotykać, teraz dotykać nie będzie można.

OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY OTWARCIA MUZEUM -
od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 16.00 (wieżę opuszczamy najpóźniej kwadrans przed zamknięciem)
ZALECAMY WCZEŚNIEJSZE DOKONANIE REZERWACJI TELEFONICZNIE:
Brama Chełmińska - (0-56) 649 82 52,
Piwnice zamkowe wraz z wieżą krzyżacką - (0-56) 498 47 87,
Centrum Edukacji Ekologicznej - (0-56) 495 05 70.

1. Dopuszczalna liczba zwiedzających:
Brama Chełmińska - maksymalnie 10 osób jednocześnie (po 5 osób w dwóch salach wystawienniczych i kamieniczkach),
piwnice zamkowe - maksymalnie 10 osób,
wieża krzyżacka - maksymalnie 5 osób,
Centrum Edukacji Ekologicznej - maksymalnie 5 osób.
2. Odwiedzający zobligowani są do zwiedzania w maseczkach i rękawiczkach, a w salach poszczególnych galerii należy utrzymywać dystans pomiędzy zwiedzającymi i personelem (min. 2 m odstępu).
3. Okresowa rezygnacja z możliwości organizowania wydarzeń oraz inne ograniczenia:
brak możliwości zwiedzania grupowego (m.in. wycieczki, klasy szkolne itp.),
brak możliwości zwiedzania miasta i wystaw z przewodnikiem,
brak możliwości organizowania lekcji muzealnych, wernisaży, prelekcji, koncertów itp.
brak możliwości korzystania z urządzeń multimedialnych aktywowanych dotykiem (m.in. kioski informatyczne),
brak możliwości korzystania z szatni,
sprzedaż pamiątek możliwa w wąskim zakresie - bez wchodzenia przez zwiedzających do pomieszczeń, gdzie są one eksponowane.


Aktualizacja: 2020.09.13, stat: 9202